در این پادکست؛ به اخبار و حواشی پیرامون عرضه های اولیه در بازار سرمایه پرداخته شده است.

حسین مرادی مدیر اوراق بهادار کارگزاری مبین سرمایه به سوالات زیر پاسخ داده است:

عرضه های اولیه چه تاثیری بر نقدینگی بازار سرمایه دارند؟

قوانین عرضه اولیه در شرایط فعلی پاسخ گو نیاز بازار سرمایه است؟