در پایان معاملات روز گذشته شاخص بورس جهش قابل توجهی داشت و تقریبا تمام نمادهای بزرگ بازار سرمایه روز سبزی را پشت سرگذاشتند. بررسی معاملات نیز نشان می‌دهد که طی روز گذشته شرکت‌های بزرگ اقدام به فروشی برخی از سهم‌های خود به مشتریان کرده‌اند.

به گزارش روند بورس امروز، در پایان معاملات روز گذشته سهم‌های بزرگی جابه‌جا شد. طی روز گذشته شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی حدود ۴۰ میلیون سهم خود در سرمایه گذاری صدرتامین را به فروش رسانده است. همچنین شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بیش از ۵۰ میلیون از سهم خود در سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین را به فروش رسانده است.

بیمه رازی در ادامه فروش دو هفته اخیر خود باز هم سهام مجتمع‌صنعتی‌آرتا ویل ‌تایر را به فروش رساند. این در حالی است که قرار است تا پایان سال در این مجموعه انواع تایر اتوبوس و خودروهای سنگین تولید شود. در حال حاضر سهم رازی در این شرکت تولید تایر به ۱۳ میلیون سهم رسیده است.

همچنین شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران نیز در ادامه کاهش سهم خود در بانک اقتصاد نوین طی دو روز گذشته بیش از ۱۲۰ میلیون سهم خود در این بانک را به فروش رسانده است. طی هفته‌های اخیر این شرکت سرمایه‌گذاری چند ده میلیون سهم خود در بانک اقتصاد نوین را به فروش گذاشته و به نظر می‌رسد این روند در هفته جاری و حتی آینده نیز ادامه داشته باشد.

شرکت سیمان سپاهان نیز در ادامه فعالیت خود در بازار سرمایه همانند روزهای گذشته بیش از ۲ میلیون از سهم خود در سیمان شرق را به فروش رساند.

شرکت بیمه معلم نیز ۱ میلیون از سهم در شرکت ذغال سنگ نگین طبس را به فروش گذاشت. شرکت گروه مالی ملت نیز بیش از ۵ میلیون سهم خود در شرکت توسعه معادن و فلزات به فروش رسانده است. این در حالی است که گروه مالی ملت طی روزهای گذشته بیش از ۱۰۷ میلیون سهم از این شرکت را خریداری کرده بود.

شرکت سام الکترونیک نیز طی روزهای اخیر میزان قابل توجهی از سهم خود در صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند را به فروش رسانده و سهم خود را از ۴۵ میلیون به ۲۵ سهم کاهش داده است.

شرکت گروه.م.سرمایه گذاری امید نیز سرمایه خود در چند شرکت سیمانی را به فروش گذاشته است. طی معاملات روز گذشته این شرکت سرمایه‌گذاری سهام سیمان بجنورد، سیمان ایلام و سیمان خاش را به فروش گذاشت.

صندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی ملت نیز مانند روزهای گذشته سهم خود در بانک ملت را به شدت افزایش داده است. این شرکت طی معاملات روز گذشته ۶۱ میلیون سهم از بانک ملت را خریداری کرده است.

همچنین شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا نیز سهم خود در دو صندوق سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. در معاملات روز گذشته این شرکت سهم خود در صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر را تا ۱۰ میلیون سهم دیگر افزایش داده است. همچنین آتیه صبا سهم خود در صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا را تا ۲۹ میلیون سهم افزایش داده است.

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان در ادامه افزایش سهم خود در صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند بیش از ۵ میلیون سهم دیگر را خریداری کرد تا میزان سهم خود در این صندوق را طی هفته‌های اخیر به بیش از ۲۷ میلیون سهم برساند.