چهارمین شماره از نشریه بورس امروز با انتشار "بانك مركزي در اواخر سال 90 برای کنترل التهابات بازار ارز، نرخ ارز مرجع را از 1050 تومان به 1226 تومان افزايش داد. كنترل عرضه و تقاضا و كاهش تقاضاي سفته بازي يكي از هد فهاي اين اقدام بانك مركزي بود. اما اين شرايط كنترل نشد و نرخ ارز در بازار آزاد به 3 هزار تومان نزديك شد. در دوم مهر 91 بانك مركزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت مركز مبادلات ارزي را را هاندازي كرد. در گام اول نرخ ارز حدود دو هزار و 450 تومان قيم تگذاري شد. در آن روز فاصله چنداني بين نرخ مبادل هاي و بازار وجود نداشت اما به تدريج اين فاصله بيشتر شد" آمد

شماره چهارم

به گزارش بورس امروز،در چهارمین شماره از دور انتشار نشریه بورس امروز،حسن قاليباف اصل مدير عامل شركت بورس اوراق بهادار تهران در سرمقاله این نشریه،به عملكرد سرمايه گذاران خارجي در سطح بين المللي پرداخته است.

این گزارش می افزاید:بر اساس گزارش بانك جهاني رقم  FDI براي سال 2014 در كل جهان برابر با 1678409 ميليون دلار گزارش شده است.2 درصد / دنيا برابر با 1 GDP و نسبت آن از كل برابر با 1116140 ميليون FPI بوده است. آمار گزارش FDI دلار كه معادل 67 درصد آمار FDI شده است.بر اساس گزارش فوق، رقم براي ايران برابر با 2105 ميليون دلار اعلام 0 درصد / ايران برابر با 5 GDP و نسبت آن از براي كشور هاي FDI گزارش شده است. آمار برابر با 51017 ميليون دلار است و MENA 1 درصد / آن كشور ها برابر با 5 GDP سهم از برابر با MENA منطقه FDI است. سهم ايران از 4 درصد بوده است.

در بررسي آمارهاي ارائه شده در اين گزارش مشاهده ميشود سهم بالايي از طريق پرتفوي تامين مالي ميشود و قابل رقابت با روش مستقيم است.روش پرتفوي بواسطه نقد شوندگي بالا، تنوع ابزار معاملاتي و همچنين شفافي تا طلاع اتي بورس ها،از جذابيت بالايي براي سرمايه گذاران خارجي برخوردار است و ميتوان پيش بيني كرد سرمايه گذاران خارجي از طريق پرتفوي حضور گسترده تري در تامين مالي شركتها داشته باشند.

عملكرد سرمايه گذاران خارجي در بورس اوراق بهادار تهران:

مقايسه عملكرد سرمايه گذاران خارجي در بورس تهران براي سال 94 نسبت به سال 93 نشان ميدهد كه ارزش خريد و فروش سرمايه گذاران 4درصد كاهش داشته است.بررسي معاملات به خارجي در حدود 2 تفكيك حقيقي و حقوقي، نشان می دهد عامل كاهش خريد و فروش مربوط به اشخاص حقوقي بوده است و اشخاص حقيقي 96 درصد افزايش در ارزش خريد و فروش 94 نسبت به 93 را تجربه كرده اند.بررسي آمار سال 95 عملكرد متفاوتي را رقم زده ا ست.

بیشتر بخوانید:  شماره 66 نشریه بورس امروز، دی ماه 1400

خريد و فروش سرمايه گذاران خارجي در بورس تهران براي شش ماها ول سال 95 ، در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 56 درصد افزايش نشان مي دهد. سهم اشخاص حقوقي از خريد و فروش سرمايه گذاران خارجي در شش ماهه اول 95 برابر با 93 درصد بوده است كه نسبت به 78 درصد مدت مشابه سال قبل، نشانگر فعال تر شدن اشخاص حقوقي خارجي دربازار است.بررسي ارزش دارايي سرمايه گذاران خارجي فعال در بورس تهران براي پايان شهريور ماه 95 نشان ميدهد كه 88 درصد اين دارايي ها در اختيار اشخاص حقوقي خارجي و 12 درصد در اختيار اشخاص حقيقي خارجي است.

پتانسيل هاي جذب سرمايه گذار خارجي در بورس تهران:

در حال حاضر 321 شركت در قالب 37 صنعت در بورس تهران پذيرفته شده اند. بورس تهران از نظر تنوع صنعت، يكي از متنوع ترين بورس هاي منطقه به شمار مي آيد. بورس تهران از نظر ابزارهاي معاملاتي نيز از تنوع مناسبي برخوردار است.ارزش بازار بورس تهران،بيش از 100 ميليارد دلار است.بر اساس قانون سرمايه گذاري خارجي، سرمايه گذاران خارجي به دو دسته استراتژيك و پرتفوي تقسيم ميشوند.

سرمايه گذار غير استراتژيك ميتواند حداكثر 10 درصد سهام يك شركت پذيرش شده را خريداري كند و مجموع مالكيت سرمايه گذاران خارجي نهايتا 20 درصد سهام هر شركت خواهد بود و محدوديت ديگري براي آنان وجود ندارد. سرمايه گذاران استراتژيك، گروهي از سرمايه گذاران خارجي هستند كه افق سرمايه گذاري بلند مدت دارند و با هماهنگي سازمان بورس می توانند تا 100 درصد سهام هر شركت را مالك شوند.

بیشتر بخوانید:  شماره 63 نشریه بورس امروز، مهر ماه 1400

اين گروه مي بايست تا 2 سال، اصل سرمايه خود را در بازار حفظ كنند.با توجه به رفع تحريم ها، مشاهده مي شود كه سرمايه گذاران خارجي با رغبت بيشتري بورس تهران را رصد كرده و در معاملات حضور فعال تري داشته اند.