در دومین شماره از نشریه بورس امروز حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران در سرمقاله این نشریه به اثرات برگزیت و تحولات آن از منظر بورس کالای ایران پرداخته است.

شماره دومبه گزارش بورس امروز، کیوان پورشب عضو کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (( CCI نیز اثرات برگزیت در بازار سرمایه کشور را مورد بررسی قرار داد.
و اما در حاشیه نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه رییس بیمه مرکزی به خبرنگار بورس امروز از ورود منابع بیمه عمر به بازار سرمایه کشور خبر داد. این گزارش با عنوان
“بورس، بیمه عمر می شود”، در این شماره از نشریه آمده است.
برنامه بودجه سال 1395 مبنی بر انتشار اسناد خزانه اسلامی و انواع اوراق مشارکت در بازار سرمایه منجر به انجام مصاحبه ای با امیر هامونی مدیرعامل شرکت فرابورس ایران شد که وی در این مصاحبه به اعلام برنامه های فرابورس ایران مبنی بر پوشش ریسک ناشی از عدم ایفای تعهدات در این اوراق پرداخت. مشروح این مصاحبه با تیتر “بازار بدهی پوست می اندازد”، منتشر شده است.

بیشتر بخوانید:  شماره 69 نشریه بورس امروز، فروردین ماه 1401