روابط عمومی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در چهاردهمین جشنواره ملی روابط عمومی های کشور، در ۱۰ بخش موفق به دریافت دیپلم زرین افتخار شد.

به گزارش روند بورس امروز، با نظر هیات داوران در چهاردهمین جشنواره ملی روابط عمومی ها، دیپلم زرین افتخار در بخش‌های کاریکاتور، کتاب، تهیه گزارش، مستند سازی، فیلم‌های مستند، مصاحبه، تبلیغات مکتوب، تهیه بروشور و پوستر به روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تعلق گرفت.
در این جشنواره روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موفق شد در بخش تهیه کاریکاتور، کتاب، گزارش، مستند سازی، فیلم های مستند، مصاحبه رتبه نخست روابط عمومی های دستگاه های اجرایی را به خود اختصاص دهد.
همچنین درچهاردهمین جشنواره ملی روابط عمومی آن و بر اساس رأی هیات داوران روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در بخش تهیه عکس رتبه دوم، تبلیغات مکتوب رتبه سوم، تهیه بروشور رتبه سوم و در تهیه پوستر رتبه سوم در بین دستگاه‌های اجرایی را به خود اختصاص داد.
در چهاردهمین جشنواره ملی روابط عمومی‌ها که ۹ شهریور ماه سال جاری برگزار شد لوح تقدیر و تندیس این جشنواره به «صادق سکری» مدیرکل روابط عمومی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعطا شد.
این جشنواره هر سال با همکاری انجمن متخصصان روابط عمومی و موسسه کارگزار روابط عمومی ها در کشور برگزار می شود تا روابط عمومی های برتر سازمان، شرکت ها و دستگاه های اجرایی در بخش های مختلف فعالیت های روابط عمومی معرفی شوند.
انجمن متخصصان روابط عمومی نهاد تخصصی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که توسط جمعی از استادان، مدیران و کارشناسان روابط عمومی تاسیس شده و با مجوز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ آغاز کرده است.
به منظور ارتقای جایگاه علمی روابط عمومی های کشور: به همت و تلاش جمعی از متخصصان ، کارشناسان و استادان این رشته، انجمن متخصصان روابط عمومی ایران در خرداد ماه ۱۳۷۸ تشکیل شد.
نخستین مجمع عمومی انجمن در خرداد ماه همان سال تشکیل و اعضای هیات مدیره انتخاب شدند، درمهر ماه ۱۳۸۱ و همزمان با صدور پروانه انجمن، دومین مجمع تشکیل شد و بر اساس اساسنامه آن مجمع عمومی سوم نیز در سال ۱۳۸۴ تشکیل شده است.
هدف موسسه کارگزار روابط عمومی، تعامل و ایجاد روابط با مشتریان و مردم است که در این راستا آموزش، تحقیق و برنامه ریزی در دستور کار این موسسه است.

اصول بنیادین این موسسه در کشور، توسعه بینش در خصوص مهارت ها و فرصت های ارتباطی و شناسایی دقیق استراتژی روابط عمومی در کشور با ارایه رویکردها و روش های نوآورانه در این زمینه است.