روابط عمومی شرکت آلومینای ایران در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ایران موفق به کسب تندیس زرین و لوح جشنواره شد.

به گزارش روند بورس امروز، در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ایران که با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمع کثیری از متخصصین ، صاحب نظران و مدیران این حوزه در سالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

روابط عمومی شرکت آلومینای ایران در بخش کتاب ، فیلم های مستند و برنامه های ویدئویی کوتاه رتبه اول و در بخش موشن گرافیک موفق به کسب رتبه دوم این جشنواره شد.

روابط عمومی شرکت آلومینای ایران موفق به کسب تندیس زرین و لوح جشنواره ملی انتشارات شد.