بلوک 50% شیران توسط بانک صنعت و معدن در روز چهارشنبه 20 شهریور منتشر شد. 

به گزارش روند بورس امروز،  آگهی بلوک ۵۰% صنایع شیمیایی ایران با نماد شیران توسط بانک صنعت و معدن در نرخ ۱۶۷۰۰ ریال در روز چهارشنبه ۲۰ شهریور منتشر شد.

لازم به ذکر است که قیمت هر سهم این نماد ۱۶۷۰۰ریال است و ارزش بلوک ۳۸۸۸میلیارد تومان ۳۵درصد نقد مابقی ۱۰قسط شش ماه با نرخ ۱۵درصد است.

ارزش باز این مجموعه چهل و هفت میلیارد و هشتصد و پنجاه و نه هزار و صد و هفت ریال  و دو سهام دار آن شركت بانك صنعت ومعدن و شركت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند است.
امیر رحیمى، مدیر عامل شرکت سرمایه گذارى صنایع شیمیایى ایران در گفتگو با بورس امروز در خصوص این آگهی گفت: عرضه این بار به صورت واقعی است. پیش از این قیمت گذاری ها غیر واقعی بود. عرضه با مدیریت درست انجام شده است. در بازده ۶ ماهه ارزش واقعی ایجاد شد و در این مدت رشد ۴ درصدی داشته است. مجموعه امیدوار به این عرضه است و این روند باید ادامه داشته باشد تا در آینده هم شرایط مجموعه با رشد همراه باشد.