در این پادکست؛به بررسی صندوق های سرمایه گذاری،پرداخته شده است.

بررسی صندوق های سرمایه گذاری،با اجرای سجاد میرزایی کارشناس صندوق های سرمایه گذاری

با بررسی انجام شده از میان صندوق های سرمایه گذاری در تیر ماه سال جاری،پنج صندوق پر بازده را در سه نوع از صندوق ها نام می بریم.در صندوق های سرمایه گذاری در سهام ،پنج صندوق برتر به ترتیب صندوق مشترک کارگزاری حافظ ۶/۹ درصد بازدهی،صندوق ثروت کیان با ۶/۷ درصد بازدهی،صندوق مشترک پویا با ۶/۵ درصد بازدهی،صندوق ثروت آفرین تمدن با ۶/۲ درصد بازدهی و صندوق مشترک میعاد ایرانیان با ۵/۸ درصد بازدهی در میان صندوق های در سهام عملکرد بهتری داشته اند.

 

در بین صندوق های با درآمد ثابت پنج صندوق پربازده به ترتیب صندوق مشترک هدف با ۷/۳ درصد بازدهی ، صندوق ارزش آفرین گلرنگ ۶/۲ درصد بازدهی ، صندوق نیکوکاری دانشگاه الزهرا(س) با ۴/۲ درصد بازدهی ، صندوق امین آشنای ایرانیان با ۱/۲ درصد بازدهی و صندوق گسترش فردای ایرانیان با ۲ درصد بازدهی در میان صندوق های با درآمد ثابت عملکرد بهتری داشتند .

همچنین در میان صندوق های مختلط پر بازده به ترتیب : صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن با ۲/۵ درصد بازدهی و صندوق ارمغان یکم ملل با ۱/۵ درصد بازدهی ، صندوق سرمایه گذاری بانک تجارت ۴ درصد بازدهی ، صندوق تجربه ایرانیان با ۷/۳ درصد بازدهی ريال و صندوق مشترک نیکوگستران با ۵/۰ درصد بازدهی عملکرد خوبی را در بازار سرمایه داشتند . سرمایه گذاران محترم و عزیز با رجوع به سایت هرکدام از این شرکت های سرمایه گزاری می توانند از شرایط موجود برای سرمایه گذاری مطلع شوند .

بیشتر بخوانید:  ثبت افزایش سرمایه "غگل" و "بیوتیک"