سود خالص شرکت فولاد ارفع در دوره مالی منتهی به خرداد ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۳ درصد افزایش داشته است.

به گزارش بورس امروز، درآمدهای عملیاتی شرکت فولاد ارفع طی دوره مالی منتهی به خرداد ۹۸نسبت به سال ۹۶ تا ۶۶ درصد افزایش پیدا کرده است. در آمد عملیاتی این شرکت از ۴.۴۹۹.۰۲۷ میلیون ریال سال ۹۷ به ۷.۴۵۹.۱۴۴ میلیون ریال در سال ۹۸ رسیده است.

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی این شرکت نیز نسبت به سال ۹۷، ۵۴ درصد افزایش پیدا کرده است. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی این شرکت به عدد ۴.۹۲۳.۸۸۵ میلیون ریال رسیده است.

سود ناخالص شرکت فولاد ارفع رشدی ۹۶ درصدی داشته و از ۱.۲۹۳.۶۱۴ میلیون ریال به ۲.۵۳۵.۲۵۸ میلیون ریال رسیده است.سود عملیاتی این شرکت نیز ۱۰۲ درصد رشد داشته و به عدد ۲.۶۵۸.۲۴۸ میلیون ریال رسیده است.

در نهایت سود خالص شرکت فولاد ارفع در سال ۹۸ افزایشی ۶۳ درصدی نسبت به دوره مالی منتهی به خرداد ۹۷ داشته و از ۱.۲۴۲.۹۵۸ میلیون ریال به ۲.۰۲۹.۸۶۰ میلیون ریال رسیده است.

شركت فولاد ارفع داراي دو واحد مجزاي توليد آهن اسفنجي و شمش فولادي در سايت واقع در اردكان يزد است. ظرفيت اسمي هريك از اين واحدها توليد ۸۰۰،۰۰۰ تن در سال ميباشد كه خوشبختانه در سال قبل (در مورد آهن اسفنجي) و در سال جديد ( در خصوص هر دو واحد توليد آهن اسفنجي و شمش فولادي ) توليد انجام شده بيش از ظرفيت اسمي بوده است.

بیشتر بخوانید:  دولت جدید برای صیانت از دارایی ۶٠ میلیون سهامدار باید چه کار کند؟