با توجه به اینکه مبلغ قرارداد مشخص نشده است ، نحوه ی تسویه به این صورت است که: 80 درصد مبلغ کارمزد ثابت به عنوان قسط اول هم زمان با امضا قرارداد و همچنین 20 درصد مبلغ کارمزد ثابت پس از ارائه اظهار نظر در خصوص گزارش امکان سنجی سرمایه گذاری طرف اول یا رد گزارش و ارسال به صاحب طرح  است .

به گزارش بورس امروز؛ شرکت تامین سرمایه کیمیا به قرارداد ارزیابی طرح های توجیهی در 9 اسفند 1401 با شرکت ملی مس ایران اشاره کرد.

با توجه به اینکه مبلغ قرارداد مشخص نشده است ، نحوه ی تسویه به این صورت است اعلام شده است که80 درصد مبلغ کارمزد ثابت به عنوان قسط اول هم زمان با امضا قرارداد است.

همچنین 20 درصد مبلغ کارمزد ثابت پس از ارائه اظهار نظر در خصوص گزارش امکان سنجی سرمایه گذاری طرف اول یا رد گزارش و ارسال به صاحب طرح خواهد بود .

در ادامه؛ کارمزد موفقیت مبتنی بر هزینه های پروژه ظرف ده روز پس از ارسال هر صورت وضعیت پیمانکاران پروژه محاسبه و از سوی طرف اول پرداخت می شود .

این شرکت در توضیح جزییات قرارداد بر بررسی های لازم و ارزیابی مقتضی و همچنین گزارش امکان سنجی پروژه تاکید کرد.

در ادامه؛ مطالعه سوابق اجرا کنندگان پروژه، ارزیابی مدل کسب و کار، راستی آزمایی قانونی، شناسایی ریسک های کلیدی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی، ارزیابی ساختار مالی مدت قرارداد از 9 اسفند 1401 تا 9 اسفند 1402 مواردی است که مورد بررسی قرار گرفته است.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  برگزیدگی بورس تهران به عنوان هیات مدیره فدراسیون بورس های اروپا آسیایی