چانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت استان یزد کتبا و قبل از انقضای سررسید به بانک اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت مذکور مورد قبول واقع شده است ولی مشارالیه از امضای قرارداد مروبطه در مدت مقرر استنکاف نموده است تا میزان 3 میلیارد ریال که وزارت صنعت، معدن و تجارت یزد بابت این ضمانت نامه تا قبل از انقضای سررسید مطالبه نماید . 

به گزارش بورس امروز؛ محمد کلانتری مدیر عامل شرکت توسعه صنعتی و معدنی صبانور از حضور در مزایده عمومی محدوده ی اکتشاقی استان یزد خبر داد.

وی گفت: این شرکت در 30 اردیبشهت 1402 پیشنهاد قیمت خود را ارسال کرده است .

درادامه گزارش؛ بانک شهر به درخواست حضور در مزایده فرآیند ارجاع کار اشاره کرد.

براین اساس؛ بانک آینده بر در مقابل وزارت صنعت و معدن تجارت استان یزد برای مبلغ 3 میلیارد ریال ضمانت می نماید.

در ادامه؛ چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت استان یزد کتبا و قبل از انقضای سررسید به بانک اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت مذکور مورد قبول واقع شده است ولی مشارالیه از امضای قرارداد مروبطه در مدت مقرر استنکاف نموده است

موظف است تا میزان 3 میلیارد ریال که وزارت صنعت، معدن و تجارت یزد بابت این ضمانت نامه تا قبل از انقضای سررسید مطالبه نماید .

در ادامه؛ به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی وزارت صنعت و معدن تجارت بدون ایتکه احتیاجی به صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجرای قانونی و قضایی داشته باشد در وجه یا حواله کرد وزارت صنعت و معدن تجارت یزد بپردازد.

همچنین؛ در خواست واصله پس از سرسید فاقد اعتبار بوده و بانک با هیچ گونه تکلیفی در خصوص اجابت در خواست موصوف مواجه نبوده و ضمانتنامه از درجه اعتبار ساقط می گردد.

این بانک اعلام کرد: این ضمانتنامه به درخواست کتبی وزارت صنعت و معدن تجارت استان یزد واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز خاتمه و تا 17 مرداد 1402 قابل تمدید است .

بیشتر بخوانید:  فوری + قیمت ۴ خودروی جدید سایپا این هفته اعلام می شود

در صورتی که بانک از خاتمه اعتبار این ضمانت نامه نتواندو یا نخواهد مدت را تمدید کند و با شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور به هر نحو موجب این تمدید را فراهم نسازد

در ادامه؛ بانک متعهد است در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع وجه ضمانت نامه را در وجه و یا حواله کرد وزارت صنعت و معدن تجارت استان یزد پرداخت کند

 

 

  • منبع خبر : کدال