شرکت سیمان ساوه به ازای هر سهم 1500 تومان سود تقسیم کرد.

به گزارش بورس امروز، شرکت سیمان ساوه به ازای هر سهم 1500 تومان سود تقسیم کرد.

شرکت سیمان ساوه با نماد “ساوه”  با ارزش بازار 93 هزارو 15 میلیارد ریال سود تقسیم کرد.

 این شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند 1401 حدود 15.838 ریال سود تقسیم کرد.

این میزان شامل 14.108 ریال سود عملیاتی و 1.730 ریال سود غیر عملیاتی است.

گفتنی است این شرکت در بازار دوم فرابورس در گروه سیمان، آهک و گچ فعالیت دارد.

بیشتر بخوانید:  تولید بیش از ۹۷۰ هزار تُن متانول در دستور کار سال ۱۳۹۸ است