نرخ قبلی محصول مجموعه صندلی 212 معادل 45 هزارو 621 میلیارد و 188 میلیون ریال بوده است . نرخ جدید این محصول نیز 61 هزارو 758 میلیارد و 484 میلیون ریال اعلام شده است . 

به گزارش بورس امروز؛ شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین از دریافت مجوزتغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات خبر داد.

در ادامه؛ زمان دریافت مجوز از سمت این شرکت 19 اردیبشهت 1402 بوده است.

زمان موثر اعلام مجوز نیز 1 اردیبشهت 1401 اعلام شده بود. همچنین مرجع صادر کننده شرکت سازه گستر سایپا عنوان می باشد.

براین اساس؛ نرخ قبلی محصول مجموعه صندلی 212 معادل 45 هزارو 621 میلیارد و 188 میلیون ریال بوده است . نرخ جدید این محصول نیز 61 هزارو 758 میلیارد و 484 میلیون ریال اعلام شده است .

این شرکت مبلغ فروش محصول یا ارئه خدمات در سال مالی قبل را 9 هزار و 406 میلیارد و 31 میلیون ریال برآورد نموده بود.

نسبت فروش محصول یا ارائه خدمات به کل درآمد شرکت در سال مالی قبل معادل 69 درصد بوده است.

تاثیر افزایش نرخ محصولات

شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین اعلام کرده است : ز( مجموعه صندلی x151از 14میلیون 30 هزار و 448 ریال به 21 میلیون و 58 هزارو 88  ریال افزایش داشته است.

در ادامه؛ صندلی 212 چرمی از 42 میلیون  300 هزار و 572 ریال به 70میلیون  و 42هزار و 459  ریال تغییر داشته است.

براین اساس؛ تیبا 211 از 44 میلیون و 821 هزار و 188  ریال به 60 میلیون  و 556 هزار و 515  ریال افزایش داشته است.

کوئیک آراز از 46 میلیون و 91هزار و 188 ریال به 62 میلیون و  158 هزار و 484  ریال افزایش نرخ داشته است .

مجموعه صندلی نیسان از 19 میلیون  و165میلیون و 73 ریال به 24میلیون و  895 ریال افزایش داشته است.

بیشتر بخوانید:  «لوتوس» تعهدات اوراق مرابحه نماد «اراد۴۶» را پذیرفت

درادامه گزارش؛ ساینا نیز از 38 میلیون  و 47هزار و 913  ریال به 48 میلیون و 869 هزار و 524  ریال افزایش داشته است.

مجموعه صندلی شاهین چرمی نیز از 82 میلیون 204 هزارو 938  ریال به 95 میلیون و 640 هزارو  457 ریال بر فروش سال 1401 مبلغ 3 هزارو 833 میلیارد و 584 میلیون ریال حدود 19 درصد که به همین میزان برروی سود و زیان تاثیر گذاشته است .

 

  • منبع خبر : کدال