هیئت مدیره شرکت بورس انرژی ایران پیشنهاد افزایش سرمایه 50 درصدی خود را ارائه کرد.

به گزارش بورس امروز؛ هیئت مدیره شرکت بورس انرژی ایران پیشنهاد افزایش سرمایه 50 درصدی خود را ارائه کرد.

این پیشنهاد در 24 اردیبهشت 1402 بر سامانه کدال نشست.

با انجام این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از یک هزار و 800 میلیارد ریال به دو هزار و 700 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

هیئت مدیره “انرژی” پیشنهاد این افزایش سرمایه 900 میلیارد ریالی را از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها داد.

این افزایش سرمایه به منظور رعایت مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس ها انجام خواهد شد.

آخرین افزایش سرمایه این شرکت در 12 مهر 1400 در حدود 200 درصد انجام شد.

با انجام آخرین افزایش سرمایه شرکت، سرمایه “انرژی” به یکباره از 600 میلیارد ریال به یک هزار و 800 میلیارد ریال افزایش یافت.

این شرکت به صورت کلی تاکنون دو مرتبه افزایش سرمایه داد.

اولین افزایش سرمایه شرکت بورس انرژی ایران در 16 اردیبهشت 1394 انجام شد.

شرکت بورس انرژی ایران در اولین افزایش سرمایه خود، سرمایه خود را از 400 میلیارد ریال به 600 میلیارد ریال افزایش داد.

اولین افزایش سرمایه این شرکت در سال 1394 از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده انجام شد.

دومین افزایش سرمایه “انرژی” نیز از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی صورت گرفت.

 

 

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  بازدهی منفی شاخص کل بورس در آخرین روز کاری هفته