درب دامداری 150هزار ریال با مشخصات 3/2 درصد چربی همچنین 3 درصد پروتئین و بار میکروبی زیر 100هزار به ازای هر 0/1 درصد افزایش و یا کاهش درصد چربی شیرخام از 3/2درصد، مبلغ 2 هزار ریال متناسب با افزایش و یا کاهش درصد چربی به قیمت مصوب شیر خام اضافه یا کسر می گردد، مصوب گردید.

به گزارش بورس امروز؛ سید محمد آقا میری سرپرست جهاد کشاورزی و رییس شورا از تصویب قیمت تضمینی شیر خام به ازای هر کیلوگرم خبر داد.

وی ادامه داد: درب دامداری 150هزار ریال با مشخصات 3/2 درصد چربی همچنین 3 درصد پروتئین و بار میکروبی زیر 100هزار به ازای هر 0/1 درصد افزایش و یا کاهش درصد چربی شیرخام از 3/2درصد، مبلغ 2 هزار ریال متناسب با افزایش و یا کاهش درصد چربی به قیمت مصوب شیر خام اضافه یا کسر می گردد، مصوب گردید.

20 اردیبهشت اعمال تغییر قیمتی در قیمت شیر اعلام شده است.  که عمدتا شرکت های فعال در این عرصه زمان تغییر قیمت خود را از 23 اردیبهشت ماه اعلام کرده اند.

با توجه به نرخ مواد اولیه و خدمات آن، قیمت قبلی  120 هزار ریالی شیر به قیمت 150 هزار ریال افزایش می یابد.

در ادامه گزارش؛ نگاهی اجمالی به تغییرات شرکت های صنعت شیر می اندازیم:

شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس با سرمایه ثبت شده 11 هزارو 59 میلیارد و805 میلیون ریال  در توضیح مشخصات مواد و خدمات نیز مبلغ مواد خریداری شده در سال مالی قبل 13 هزارو 151 میلیارد و 823 میلیون ریال مقرر شده بود. نسبت بهای تمام شده خدمات/مواد به کل بهای تمام شده خدمات و مواد شرکت در سال مالی قبل 76 درصد بوده است.

شرکت شیر پاستوریزه گیلان نیز با سرمایه ثبتی 409 میلیارد و 330 میلیون ریالی، در اشاره به تغییرات به عمل آمده همچنین نسبت بهای تمام شده مواد به کل بهای تمام شده خدمات/ مواد شرکت در سال مالی قبل، رقمی معادل 78 درصد مشخص شده است.

بیشتر بخوانید:  افزایش نرخ برخی از داروها در "دتولید"

سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان 3هزار  و 69 میلیارد ریال است  نیز عنوان کرده است که مبلغ مواد خریداری شده در سال مالی قبل 7 هزار و 775 میلیارد و 469 میلیون ریال بوده است . همچنین نسبت بهای تمام شده خدمات/ مواد به کل بهای تمام شده خدمات / مواد شرکت در سال مالی قیبل معادل 82.9درصد بوده است.

شرکت شیر پاستوریزه اصفهان نیز با سرمایه ثبتی 11 هزارو 56 میلیارد و 190 میلیون ریالی،  مبلغ مواد خریداری شده در سال مالی قبل 21 هزار و 318 میلیارد 48 میلیون ریال بوده است . همچنین نسبت بهای تمام شده خدمات/مواد به کل بهای تمام شده خدمات/ مواد شرکت در سال مالی قبل 84.5 بوده است.

سرمایه ثبت شده شرکت شیر پاستوریزه آذربایجان غربی یک هزار و 370 میلیارد و 136 میلیون ریال است که این شرکت نیز در توضیح مشخصات مواد و خدمات نیز  این گونه آورده است: مبلغ مواد خریداری شده در سال مالی قبل 9 هزار و 197 میلیارد و 177 میلیون ریال بوده است . همچنین نسبت های بهای تمام شده خدمات به کل مواد /خدمات شرکت در سال مالی قبل 70 درصد است .

سرمایه ثبتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان یک هزار و 718 میلیارد ریال است. این شرکت مبلغ مواد خریداری شده همچنین نسبت بهای تمام شده خدمات/ مواد به کل بهای تمام شده خدمات / مواد شرکت نیز به ترتیب 9 هزارو 452 میلیارد و 979 میلیون ریال و نسبت 74 درصد اعلام کرده است.

 

 

 

 

  • منبع خبر : کدال