یکی از مهم ترین موارد در برنامه های توسعه ای، تهیه این برنامه ها متناسب با امکانات موجود است. برنامه باید چالش برانگیز باشد نمی توان با برنامه های سهل الوصول و یا دست نیافتنی، به پیشرفتی دست یافت.

به گزارش بورس امروز؛ یکی از مهم ترین موارد در برنامه های توسعه ای، تهیه این برنامه ها متناسب با امکانات موجود است. برنامه باید چالش برانگیز باشد. نمی توان با برنامه های سهل الوصول و یا دست نیافتنی، به پیشرفتی دست یافت. با توجه به وجود 6 برنامه توسعه ای پنج ساله تا به امروز و عدم مشخص بودنن میزان دستیابی این برنامه ها به اهداف در نظر گرفته شده، باید به ارزیابی برنامه های گذشته پرداخت. بر این اساس برای دستیابی به نتیجه  درست، باید دولت ها موظف به برنامه محوری شوند. عدم بررسی در عدم دسترسی به اهداف برنامه های توسعه ای از گذشته تا به امروز، از مهم ترین معضلات کشور است.

بخش اجرایی موظف به اجرای قوانین و برنامه ها است. یکی از برنامه هایی که همچنان در طرح باقی مانده و به مرحله عمل نرسیده، مسکن مهر است. لذا مطابقت برنامه های توسعه ای بر اساس واقعیت و امکانات کشور، حصول دستیابی به برنامه ریزی های مشخص را دشوار نخواهد ساخت. ضمانت اجرایی نیز از دیگر مواردی است که باید به آن توجه داشت. لذا حضور شورایی بر نظارت درست برنامه توسط دولت می تواند دستیابی به اهداف برنامه را سهل الوصول کند. نکته حائز اهمیت آنست که ارجحیت به بخش خصوصی منجر به حرکت کشور به توسعه و آبادی می شود.

با عدم توجه به این موضوع، به رغم برخورداری از ثروت فراوان، نمی توان در زنجیره اقتصادی دنیا قرار گرفت. امنیت در سرمایه گذاری، پیش بینی پذیر کردن وضعیت اقتصادی بدون تصمیم گیری های آنی و البته پیوستگی و استمرار در برنامه می تواند شکوفایی اقتصادی را به همراه داشته باشد. باید مشخص  شود که چه میزان از بودجه در مسیر تحقق برنامه ها قرار می گیرد. باید در برنامه میزان تهدیدات بیرونی و عوامل غیر مترقبه در نظر گرفته شود.

  • نویسنده : عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز
بیشتر بخوانید:  گزارش‌های مالی؛ صورت بی نقاب بازار