هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ارس صبا پیشنهاد افزایش سرمایه 200 درصدی را در 13 اردیبهشت 1402 ارائه نمود.

به گزارش بورس امروز؛ هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ارس صبا پیشنهاد افزایش سرمایه 200 درصدی را در 13 اردیبهشت 1402 ارائه نمود.

با انجام این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از 500 میلیارد ریال به یک هزار و 500 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

افزایش سرمایه یک هزار میلیارد ریالی “وارس” از محل سود انباشته انجام خواهد شد.

هدف شرکت از انجام افزایش سرمایه مذکور، اصلاح ساختار مالی شرکت است.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  ثبت افزایش سرمایه در بیمه سامان