شرکت ارتباطات سیار ایران در طول دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1400، درآمدی 295هزار و 112میلیارد و 687 میلیون ریالی را کسب کرد.

به گزارش بورس امروز، شرکت ارتباطات سیار ایران در طول دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1400، درآمدی 295هزار و 112میلیارد و 687 میلیون ریالی را کسب کرد.

درآمدهای عملیاتی این شرکت در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1401 حدود 30 درصد افزایش یافته و نهایتا به 382 هزار و 275 میلیارد و 266 میلیون ریال رسید.

این شرکت ارتباطاتی با ایجاد درآمدی 382 هزار و 275 میلیارد ریالی در سال 1401 توانست سودی معادل با 52 هزار و 160 میلیارد و 894 میلیون ریال را کسب نماید.

لازم به ذکر است که در دوره 12 ماهه 1401، بیش از 34 درصد از مجموع درآمد حاصل شده به درآمد کارکرد مشترکین خطوط دائمی و بیش از 52 درصد نیز به درآمد حاصل از کارکرد مشترکین خطوط اعتباری تعلق داشت. همچنین در دوره 12 ماهه 1400 نیز از مجموع درآمد حاصل شده 37 درصد به کارکرد مشترکین خطوط دائمی و 55 درصد به کارکرد مشترکین خطوط اعتباری تعلق داشت. بنابراین در نمودارهای زیر کارکرد مشترکین خطوط دائمی و کارکرد مشترکین خطوط اعتباری را نیز از ابتدای سال 1400 و 1401 به صورت ماهانه با یکدیگر مقایسه کرده ایم.

 

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز
بیشتر بخوانید:  رشد 14 درصدی درآمد فروش پروپان در "پارس"