با توجه به این که عمده ارزش صنایع کشور متعلق به صنایع بالغ شیمیایی 35 درصد و فلزی 25 درصد هستند با رشد تصاعدی سود هر سهم در سال ۹۷ شاهد بیشترین سود تقسیمی هستیم.

محمدرضا قاسمی، سرپرست واحد تحلیل کارگزاری مبین سرمایه در گفتگو با خبرنگار نشریه بورس امروز عنوان کرد: در مباحث تئوریک در طیفی از سمت شرکت های بالغ به شرکت های رشدی از درصد تقسیم سود نقدی کاسته می شود که علت اصلی آن وجود طرح های توسعه قابل توجه در شرکت های رشدی است که تمایل سهامداران را به سمت حفظ وجه نقد در شرکت سوق می دهد.

وی افزود: با توجه به این که عمده ارزش صنایع کشور متعلق به صنایع بالغ شیمیایی ۳۵ درصد و فلزی ۲۵ درصد هستند با رشد تصاعدی سود هر سهم در سال ۹۷ شاهد بیشترین سود تقسیمی هستیم.

قاسمی خاطرنشان کرد: سود تقسیمی حداقلی در شرکت هایی بوده که یا رشدی بودند (دچار تنگنای نقدینگی هستند و با توجه به رشد تصاعدی درآمدها نیاز به سرمایه در گردش بیشتری دارند) و یا سود کیفی نداشتند (سود حسابداری دارند و نه سود اقتصادی یعنی بر مبنای تعهدی شناسایی سود کردند و نه مبنای نقدی و تحققی) و به عبارتی ورودی وجوه نقد مناسبی نسبت به سود تحقق یافته نداشتند. در این موارد مدیریت شرکت سعی می کند تا به حداقل سود تقسیمی اکتفا کرده و یا در صورت نداشتن پروژه در آینده ای نزدیک به استفاده از حداکثر مهلت قانونی تقسیم سود نقدی (۸ ماه پس از مهلت ۴ ماهه برگزاری مجمع عمومی) بپردازد.

سرپرست واحد تحلیل کارگزاری مبین سرمایه اظهار داشت: اولین تاثیر کاهش سود خالص در پایان سال مالی کاهش سود تقسیمی در پایان سال است و در ادامه می تواند اثرات منفی بر روند فعالیت مالی شرکت در سال آینده داشته باشد و از جمله منجر به کاهش وجوه نقد و نسبت جاری شرکت شود که همین نقص نیاز به تامین مالی از محل افزایش سرمایه و یا دریافت تسهیلات دارد (افزایش هزینه مالی) دارد. در نهایت شرکتی که با مشکل نقدینگی مواجه شود در یک بازار رقابتی و بدون دخالت دولت، مجبور به کاهش حاشیه سود و عقب نشینی در سهم بازار است و عملاً با چالش رقابت مواجه خواهد شد.

بیشتر بخوانید:  کد‌های بورسی به بیش از ۲۱ میلیون رسید