شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در دوره 11 ماهه منتهی به بهمن 1401 از محل فعالیت های عملیاتی خود، درآمدی را معادل با 454 هزار و 278 میلیارد و 801 میلیون ریال کسب نمود. با در نظر گرفتن اینکه درآمد این شرکت در دوره 11 ماهه منتهی به بهمن 1400 معادل با 244 هزار و 194 میلیارد و 164 میلیون ریال بوده است، در نتیجه این شرکت  در ایجاد درآمدزایی خود از محل فعالیت های عملیاتی در دوره 11 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه خود در سال گذشته، با رشدی 86 درصدی همراه گردیده است.

به گزارش بورس امروز، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در دوره 11 ماهه منتهی به بهمن 1401 از محل فعالیت های عملیاتی خود، درآمدی را معادل با 454 هزار و 278 میلیارد و 801 میلیون ریال کسب نمود. با در نظر گرفتن اینکه درآمد این شرکت در دوره 11 ماهه منتهی به بهمن 1400 معادل با 244 هزار و 194 میلیارد و 164 میلیون ریال بوده است، در نتیجه این شرکت  در ایجاد درآمدزایی خود از محل فعالیت های عملیاتی در دوره 11 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه خود در سال گذشته، با رشدی 86 درصدی همراه گردیده است.

در دوره 11 ماهه سال جاری بیشترین درآمد ایجاد شده به فروش داخلی و صادراتی محصول ریفرمیت تعلق دارد. بر همین اساس در جداول زیر حجم تولید، حجم فروش و نرخ فروش این محصول را از به صورت ماهانه مورد قیاس قرار داده ایم.

نرخ فروش داخلی این شرکت از ابتدای سال مالی تا بهمن 1401 روندی رو به بالا را به خود گرفته است. در فروردین سال جاری، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا فروش داخلی ای نداشته است. نرخ فروش داخلی این شرکت در خرداد ماه تقریبا برابر با نرخ فروش در اردیبهشت ماه بوده است. نرخ فروش داخلی تیر نسبت به خرداد حدود 9 درصد و مرداد نسبت به تیر 23 درصد افزایش یافته است.

نرخ فروش داخلی شرکت در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه کمی پایین تر آمد اما در مهر ماه شاهد افزایش نرخ فروش داخلی به میزان 4 درصد بودیم. نرخ فروش داخلی این شرکت در ماه های آبان، آذر و دی برروی محدوده 316 و 310 میلیون به صورت رنج نوسان داشت تا نهایتا در بهمن 1401 نرخ فروش این شرکت به 332 میلیون ریال رسید و نسبت به ماه گذشته خود حدود 7 درصد افزایش یافت.

بیشتر بخوانید:  پلی اتیلن، کم رونق در ایران