بانک صادرات ایران از نتایج مزایده شرکتهای پالایش نفت اصفهان و تبریز و شرکتهای پالایش نفت بندرعباس و تهران خبر داد.

به گزارش بورس امروز؛ بانک صادرات ایران از نتایج مزایده شرکتهای پالایش نفت اصفهان و تبریز و شرکتهای پالایش نفت بندرعباس و تهران خبر داد.

این بانک اشاره کرد: مزایده عرضه سهام شرکتهای پالایش نفت اصفهان و تبریز در 24 اسفندماه 1401 برگزار شده است.

بانک صادرات اضافه کرد: مزایده عرضه سهام شرکتهای پالایش نفت اصفهان و تبریز فاقد متقاضی خرید بوده است.

این بانک همچنین اضافه کرد: مزایده عرضه سهام شرکتهای پالایش نفت بندرعباس و تهران در 23اسفندماه 1401 برگزار شده است.

بانک صادرات اعلام کرد: مزایده عرضه سهام شرکتهای پالایش نفت بندرعباس و تهران فاقد متقاضی خرید بوده است.

 

 

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  شرح معامله بیمه ملت با شرکت سرمایه گذاری بهمن