حجم مبنا سرعت گیر مناسبی برای کنترل هیجانات بازار محسوب می شود و فرصت بیشتری را برای افراد جهت تصمیم گیری فراهم می سازد. در سال های اخیر با توجه به تصویب قوانینی در رابطه با حجم مبنا، صف های خرید شدیدی در بازار ایجاد شد. 

 

به گزارش بورس امروز؛ حجم مبنا سرعت گیر مناسبی برای کنترل هیجانات بازار محسوب می شود و فرصت بیشتری را برای افراد جهت تصمیم گیری فراهم می سازد. در سال های اخیر با توجه به تصویب قوانینی در رابطه با حجم مبنا، صف های خرید شدیدی در بازار ایجاد شد.

در سهم های نسبتا کوچک رشد و ریزش قابل ملاحظه ای شکل گرفت. لذا برای ایجاد جذابیت بیشتر در بازار کاهش حجم مبنا برای  سفته بازها که معامله گران حرفه ای بازار محسوب می شوند، انگیزه ی مناسبی است. بالاخص در سهم های کوچک تر که روند بازار را به سمت بهبود سوق می دهد.

در شرایط ایجاد این شبهه در بازار مبنی بر شکل گیری خلق ارزش و قیمت های کاذب با حجم کمی از سهم، به نهاد ناظر توصیه می شود که با حجم مبنا، مانع از قیمت سازی کاذب شود. برای انتخاب نمادهای مختلف برای حجم مبنا بهتر است که ارزش بازار و شناوری سهم مورد توجه قرار گیرد.

  • نویسنده : محمد رضا نژاد – کارشناس بازار سرمایه
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز
بیشتر بخوانید:  حساسیت بازار سرمایه نسبت به متغیرهای ناگهانی اقتصادی