شرکت ارتباطات سیار ایران در صورت های مالی 9 ماهه خود عنوان کرده است که سود خالص شرکت در دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1400 معادل با 31 هزار و 644 میلیارد و 756 میلیون ریال بوده که با رشدی 8 درصدی در دوره 9 ماهه منتهی به آذر سال جاری به 34 هزار و 65 میلیارد و 169 میلیون ریال افزایش یافته است.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت ارتباطات سیار ایران در صورت های مالی 9 ماهه خود عنوان کرده است که سود خالص شرکت در دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1400 معادل با 31 هزار و 644 میلیارد و 756 میلیون ریال بوده که با رشدی 8 درصدی در دوره 9 ماهه منتهی به آذر سال جاری به 34 هزار و 65 میلیارد و 169 میلیون ریال افزایش یافته است.

باید در نظر داشت که در کشور ما هر شرکتی مجاز است تنها 10 درصد از سهام خود را که منتشر نموده است، را به عنوان سهام خزانه بازخرید نماید و در زمانی که صلاح میداند سهام خود را به فروش رساند. بر همین اساس شرکت ارتباطات سیار ایران در دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1400، با فروش 53 میلیارد و 97 میلیون ریال از سهام خزانه خود توانست از مابه تفاوت خالص مبلغ فروش سهام خزانه خود با ارزش دفتری آن یک میلیارد و 751 میلیون ریال درآمد کسب نماید.

این شرکت در دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1401 نسبت به دوره مشابه در سال گذشته فروش سهام خزانه خود را 439 درصد افزایش داد و معادل با 285 میلیارد و 960 میلیون ریال از سهام خزانه خود را به فروش رساند.

این شرکت در دوره 9 ماهه سال جاری از مابه تفاوت فروش خالص سهام خزانه خود با ارزش دفتری آن درآمدی را معادل با 22 میلیارد ریال کسب نمود که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته با رشدی یک هزار و 156 درصدی همراه گردیده است.

 

  • عملکرد “همراه” در یکماهه بهمن
بیشتر بخوانید:  بازار سرمایه به چه سمتی می‌رود؟

درآمد عملیاتی شرکت ارتباطات سیار ایران در دوره 11 ماهه منتهی به بهمن 1401 معادل با 336 هزار و 196 میلیارد و 180 میلیون ریال بود.

درآمد عملیاتی این شرکت در دوره 11 ماهه منتهی به بهمن سال گذشته معادل با 298 هزار و 137 میلیارد و 687 میلیون ریال بود. در نتیجه درآمد عملیاتی این شرکت در دوره 11 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال گذشته با رشدی 13 درصدی همراه گردیده است.

درآمدی که “همراه” در دوره یکماهه بهمن 1401 نسبت به دوره یکماهه بهمن 1400 محقق نمود با 25.5 درصد تغییر همراه گردید و  از 25 هزار و 577 میلیارد و 581 میلیون ریال، به 32 هزار و 107 میلیارد و 183 میلیون ریال افزایش یافت.

لازم به ذکر است که درآمد محقق شده این شرکت در دی سال جاری معادل با 30 هزار و 682 میلیارد و 32 میلیون ریال بوده است و  در بهمن 1401 درآمد این شرکت ارتباطاتی نسبت به دی سال جاری حدود 5 درصد افزایش یافته است.

اصلی ترین درآمد این شرکت از محل کارکرد مشترکین خطوط اعتباری حاصل می گردد، چرا که در بهمن سال جاری از مجموع درآمد عملیاتی محقق شده این شرکت حدود 52 درصد به این آیتم اختصاص یافته است. همچنین در دی 1401 نیز حدود 51 درصد از مجموع درآمد حاصل شده در طول این دوره یک ماهه به کارکرد مشترکین خطوط اعتباری تعلق دارد.

 

  • تغییرات درآمد کارکرد مشترکین خطوط اعتباری و دائمی

درآمد سرویس های ارتباطی شامل مکالمه، پیام کوتاه، اینترنت و پیامک انبوده مشترکین خطوط اعتباری در بهمن سال جاری معادل با 16 هزار و 635 میلیارد و 90 میلیون ریال بوده است، در حالیکه درآمد حاصل از کارکرد مشترکی خطوط اعتباری در دی ماه سال جاری 15 هزار و 667 میلیارد و 432 میلیون ریال بوده است. این شرکت توانسته درآمد حاصل از کارکرد مشترکین خطوط اعتباری خود را در طول دو ما از سال جاری 6 درصد افزایش دهد.

بیشتر بخوانید:  پیش بینی غلبه تقاضا بر عرضه در سهم «پترول»

درآمد کارکرد مشترکین خطوط اعتباری در بهمن سال جاری نسبت به بهمن 1400 که 14 هزار و 389 میلیارد و 323 میلیون ریال بوده است، 16 درصد افزایش یافته است.

پس از درآمدی که از کارکرد مشترکین خطوط اعتباری حاصل می گردد، بیشترین درآمد به کارکرد مشترکین خطوط دائمی اختصاص دارد.

کارکرد مشترکین خطوط دائمی در بهمن 1400 معادل با 9 هزار و 406 میلیارد و 143 میلیون ریال بود که با افزایشی 31 درصدی در بهمن سال جاری به 12 هزار و 333 میلیارد و 668 میلیون ریال افزایش یافت.

بعلاوه اینکه درآمد سرویس های دائمی این شرکت در دی 1401، 12 هزار و 157 میلیارد و 274 میلیون ریال بود می توان گفت: درآمد حاصل از کارکرد مشترکین خطوط دائمی در بهمن نسبت به یکماه گذشته خود نیز با اندکی افزایش همراه گردیده است.

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز