شرکت سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات از واگذاری سهام شرکت پرداخت الکترونیک سپهر خبر داد.

به گزارش بورس امروز ؛ شرکت سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات از واگذاری سهام شرکت پرداخت الکترونیک سپهر خبر داد.
این شرکت افزود: 30.55 درصد از سهام شرکت پرداخت الکترونیک سپهر را واگذار کرده است.
شرکت سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات اظهار کرد: مبلغ کل معامله 3 هزار و 566 میلیارد و 423 میلیون ریال بوده است.
این شرکت اضافه کرد: قیمت واگذاری هر سهم 4 میلیون و 59 هزار و 673 ریال بوده است.
شرکت سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات گفت: بهاي تمام شده سهام یک هزار و 117 میلیارد و 700 میلیون ریال بوده است.
این شرکت ادامه داد: سود و زيان واگذاري پس از كسر مخارج انتقال 2 هزار و 448 میلیارد و723 میلیون ریال خواهد بود.
شرکت سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات اشاره کرد:راستای اصلاح ترکیب پرتفوی و بر اساس مصوبات هیات مدیره، سهام مذکور به بانک صادرات ایران و بر اساس قیمت کارشناسی واگذار گردیده است.

 

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  درج نماد یک صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس