قیمت طلا 18 عیار امروز نزولی شد.

به گزارش بورس امروز، در بازار امروز قیمت دلار مبادله ای و قیمت طلا نسبت به روز گذشته نوسان نزولی را تجربه کرد. 

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا با کاهش ۰.۱۳ درصدی به ۱,۹۱۹ (یک هزار و نهصد و نوزده ) رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۹۱۹-۲.۵۰-۰.۱۳12:00
۱,۹۲۱۱۴۰.۷۳روز قبل
۱,۹۰۷-۳.۶۰-۰.۱۹۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار  با کاهش ۲.۳۳ درصدی به ۲,۲۶۴,۱۰۰ (دو میلیون و دویست و شصت و چهار هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲,۲۶۴,۱۰۰-۵۲,۹۰۰.۰۰-۲.۳۳11:26
۲,۳۱۷,۰۰۰۳۳,۳۰۰۱.۴۳روز قبل
۲,۲۸۳,۷۰۰۱۶۰,۷۰۰۷.۰۳۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

امروز هر مثقال طلا 18 عیار  با کاهش ۱.۹۴ درصدی به ۹,۸۴۵,۰۰۰ (نه میلیون و هشتصد و چهل و پنج هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال طلا 18 عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۹,۸۴۵,۰۰۰-۱۹۱,۰۰۰.۰۰-۱.۹۴11:26
۱۰,۰۳۶,۰۰۰۱۴۳,۰۰۰۱.۴۲روز قبل
۹,۸۹۳,۰۰۰۷۹۳,۰۰۰۸.۰۱۲ روز پیش

 

قیمت دلار مبادله ای امروز

قیمت دلار مبادله ای به ۴۰,۲۰۰ (چهل هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۴۰,۲۰۰-۱۰۰.۰۰-۰.۲۵11:27
۴۰,۳۰۰۰.۰۰۰روز قبل
۴۰,۳۰۰۰.۰۰۰۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

امروز یورو در بازار آزاد  با کاهش ۰.۶۹ درصدی به ۴۲,۴۲۷ (چهل و دو هزار و چهارصد و بیست و هفت ) تومان رسید.

بیشتر بخوانید:  2 پالس زلزله ترکیه به بازار دلار ایران /حباب سکه در مرز کم سابقه!
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۴۲,۴۲۷-۲۹۵.۰۰-۰.۶۹11:20
۴۲,۷۲۲-۴۱۵.۰۰-۰.۹۸روز قبل
۴۳,۱۳۷۱۶۶۰.۳۸۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

امروز پوند با کاهش ۰.۱۹ درصدی به ۴۸,۵۷۷ (چهل و هشت هزار و پانصد و هفتاد و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۴۸,۵۷۷-۹۷.۰۰-۰.۱۹11:20
۴۸,۶۷۴-۳۳۰.۰۰-۰.۶۸روز قبل
۴۹,۰۰۴۳۱۸۰.۶۴۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

 

امروز درهم امارات (حواله) با رشد ۱.۱۴ درصدی به ۱۳,۱۰۰ (سیزده هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۳,۱۰۰۱۵۰۱.۱۴11:25
۱۲,۹۵۰-۴۰۰.۰۰-۳.۰۹روز قبل
۱۳,۳۵۰۴۵۰۳.۳۷۲ روز پیش

 

قیمت دلار کانادا امروز

امروز دلار کانادا  با کاهش ۰.۳ درصدی به ۲۹,۲۱۳ (بیست و نه هزار و دویست و سیزده ) تومان رسید.