مجمع عمومی فوق العاده شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 66 درصد از حاضرین در 24 اسفند 1401 برگزار گردید.

به گزارش بورس امروز؛ مجمع عمومی فوق العاده شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 66 درصد از حاضرین در 24 اسفند 1401 برگزار گردید.

این مجمع با موضوع افزایش سرمایه شرکت از 530 هزار میلیارد ریال به 800 هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته انجام گردید و اکثریت سهامداران نیز با این افزایش سرمایه 50.94 درصدی موافقت نمودند.

در این مجمع محمد یاسر طیب نیا، مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفت: روند رو به رشد شرکت در طی سال جاری توأم با عملکرد همکاران ما، دستاوردهای خوبی را به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: امسال تا یکی دو روز گذشته گروه فولاد توانسته 10 میلیون و 90 هزار تن را پشت سر بگذارد و خود فولاد نیز این رقم را به 7 میلیون 200 هزار تن رسانده است که این رویداد برای اولین بار در این صنعت محقق گردیده است.

وی افزود: هدف گذاری ما در سال جاری، استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود بود که علی رغم مشکلات پدید آمده در انرژی هایی همچون برق و گاز که یک میلیون از تولید ما را به تعویق انداخت، ما توانستیم با برنامه ریزی و سرمایه گذاری های دقیق و با حمایت سهامداران در سنوات قبل مشکل بی آبی را برطرف نماییم و فارغ از این مشکل باشیم.

وی ادامه داد، ما توانستیم رکوردهای خوبی را در سال جاری بر جای گذاریم و کسری ها را جبران نماییم. همچنین امیدواریم با همراهی سهامداران و برنامه ریزی های دقیقی که انجام شده است، مشکل برق و گاز را نیز طی یک الی دو سال آینده از پیش پای تولید برداریم.

طیب نیا گفت: در کنار اقدامات خوبی که برای حفظ و افزایش تولید داشته ایم، بحث توسعه های کمی و کیفی و متوازن به عنوان یک رویکرد مهم در شرکت و هدف گذاری های بلند برای افق 1410 برای این شرکت همگی عملیاتی گردیده و در جریان قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید:  عدم بازگشت اعتماد به بازار با ارائه طرح مجلس برای تامین مالی از بورس

وی افزود: ما هدف گذاری کرده ایم که 15 هزار میلیارد دلار، درآمد در افق 1410 برای این شرکت داشته باشیم که به نوعی قصد داریم که گامهای تحقق اقتصادی بدون نفت را از طریق این شرکت برداریم.

مدیر عامل فولاد مبارکه گفت: اهداف ما برای این افزایش سرمایه عبارتند از: احداث خط نورد گرم 2، احداث نیروگاه سیکل ترکیبی، جبران مخارج سرمایه ای انجام شده بابت تکمیل طرح های در جریان تکمیل، مشارکت در افزایش سرمایه در حال انجام شرکت های سرمایه پذیر، جبران مخارج انجام شده بابت خرید سهام شرکت های سرمایه پذیر و جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر.

  • احداث خط تولید نورد گرم 2

وی شرح داد: در خصوص احداث خط نورد گرم باید گفت: این پروژه از بزرگترین پروژه های این شرکت می باشد. همچنین منابع مورد نیاز این طرح 21 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که تا به حال دو هزار و 800 میلیارد آن سرمایه گذاری شده و از محل این افزایش سرمایه نیزپیش بینی شده است که نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان از سرمایه گذاری هایی که در دست جریان است از این محل صورت گیرد.

وی ادامه داد: پیشرفت پروژه نورد گرم حدود 9 درصد بوده است و پیشرفت آن نیز بر طبق برنامه ریزی های انجام شده صورت گرفته است. همچنین ما در سال آینده در این پروژه پیشرفت شگرفی را شاهد خواهیم بود.

طیب نیا افزود: پروژه نورد گرم در سودآوری شرکت بسیار تأثیرگذار بوده و در افق 1408، درآمد حاصل از نورد، سودآوری 132 هزار میلیارد تومانی ( با اعمال تورم ها) را به همراه خواهد داشت.

وی در خصوص پروژه نورد گرم ادامه داد: قریب به 1.2 میلیون متر مکعب حجم خاکبرداری این پروژه است که بسیار عملیاتی عظیم بوده و حجم عظیمی جاده کشی، جاده های دسترسی، گمرک اختصاصی، انبارها و ساختمان های مورد نیاز و … انجام شده است.

بیشتر بخوانید:  اثرات حذف ارز ترجیحی بر صنایع مملوس خواهد بود

وی گفت: روند ساخت تجهیزات در خارج از کشور نیز بر طبق برنامه ها به خوبی در حال انجام است.

  • پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی

طیب نیا در خصوص پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی، شرح داد: پیشرفت این پروژه در نوع خود بسیار استثنایی بوده و امروز شاهد پیشرفت واقعی 70 درصدی این پروژه هستیم.

وی افزود: منابع مورد نیاز جهت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 15 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین مخارجی که برای این پروژه در سال جاری انجام گردیده نیز 9 هزار و 600 میلیارد ریال بوده است و پیش بینی شده که از محل این افزایش سرمایه نیز پنج هزار و 200 میلیارد تومان مابقی، انجام گردد.

وی اینگونه بیان کرد: ما امیدواریم فاز اول و دوم پروژه سیکل ترکیبی را تا خرداد ماه بر مدار قرار دهیم و بتوانیم از برق آن بهره مند گردیم و بخشی ازافت یک میلیون تنی که در سال جاری به همراه داشته ایم را، جبران کنیم.

مدیر عامل فولاد مبارکه گفت: در مقایسه درآمد حاصل از احداث و درآمد حاصل از عدم احداث دو پروژه قبلی که در خصوص آن صحبت نمودیم، در افق 1408 با احداث ای دو پروژه، شاهد محقق شدن افزایش درآمدی 33 درصدی خواهیم بود. همچنین درآمد حاصل از اجرای این دو پروژه در سال 1408 به 84 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

  • سایر اهداف افزایش سرمایه 270 هزار میلیارد ریالی “فولاد”

وی ادامه داد: شش هزار و 300 میلیارد تومان از این افزایش سرمایه براب جبران مخارج انجام شده بابت خرید سهام شرکت های سرمایه پذیر صرف خواهد گردید. ما به دنبال اصلاح معماری سازمانی و اصلاح ترکیب سهامداری و تثبیت سهامداری خود در شرکت هایی که در سنوات گذشته بر روی آن ها سرمایه گذاری کرده بودیم نیز اقداماتی را در طی سال گذشته انجام دادیم که بخشی از آن ها را نیز در این افزایش سرمایه لحاظ کرده ایم.

طیب نیا گفت: بخشی از این افزایش سرمایه نیز به جهت جبران مخارج انجام شده بابت تکمیل طرح های در جریان تکمیل انجام خواهد گردید. وی شرح داد: هدف گذاری ما استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود شرکت بوده که با برنامه ریزی های ما و طرح هایی که در داخل شرکت اجرا کرده ایم، با افزایش بهره وری از نیروی انسانی، افزایش بهره وری استفاده از تجهیزات و طرح های بهینه سازی توانستیم رسیدن به تولید 7.2 میلیون تن را را در سال جاری محقق نماییم.

بیشتر بخوانید:  تکلیف فولاد چه می شود؟ وزارت صمت فولاد را به کجا می برد؟

وی افزود: ما سرمایه گذاری هایی را در شرکت های ایرسا و شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه داشته ایم که هم متضمن سودآوری آتی آن ها و هم گسترش فعالیت های این شرکت ها در سنوات آینده خواهد بود.

وی ادامه داد: درصد افزایش سودآوری ای که در این افزایش سرمایه ها به مرور پیش بینی شده است، حدود 24 درصد می باشد.

طیب نیا شرح داد: دوره بازگشت سرمایه 3 سال و 7 ماه می باشد. همچنین خالص ارزش فعلی نیز معادل با 78 هزار و 922 میلیارد ریال و نرخ بازده داخلی نیز 30.04 درصد می باشد.

وی گفت: انتظار ما و جامعه از فولاد مبارکه اصفهان این است که محیط پیرامون خود را با توسعه هایی که در دست دارد، متحول نماید و جز این هم انتظار نمی رود.

وی افزود: در خصوص بحث توسعه نمی توان جهشی را به یکباره ایجاد نمود. لازم به ذکر است که عمده پروژه های توسعه ای ما در گروه پیش بینی شده که در سراسر کشور نیز گسترده است.

مدیر عامل فولاد مبارکه بیان کرد: روند توسعه های شرکت در خود فولاد مبارکه بدین صورت بوده است که در سال 1399 روند توسعه های این شرکت یک هزار و 400 میلیارد تومان بوده که در 6 ماهه دوم سال 1400 به 6 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در سال جاری نیز به 10 هزار و 400 میلیار ریال افزایش یافت.