شرکت زرین معدن آسیا سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ را با افزایش ۷ میلیارد تومانی سود عملیاتی به پایان رسانده است.

به گزارش بورس امروز، اطلاعات مالی شرکت زرین معدن آسیا برای پایان سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ در حالی منتشر شده که بررسی آن نشان از افزیش اندک شاخص‌های مالی این شرکت دارد.

درآمد خالص این شرکت طی سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ نسبت به سال مالی ۹۶ رشد را نشان می‌دهد. درآمد خالص این شرکت از ۹۹۱.۰۲۰ میلیون ریان معادل ۹۹ میلیارد تومان به ۱.۳۳۷.۳۸۵ میلیون ریال معادل ۱۳۳ میلیارد تومان رسیده است.

سود عملیاتی این شرکت نیز از ۳۱ میلیارد تومان در سال ۹۶ به عدد ۳۸ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است. ضمن اینکه درآمدهای غیر عملیاتی این شرکت نیز به ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است.

سود خالص این شرکت نیز از ۳۱۸.۱۶۳ میلیون ریال سال ۹۶ به ۳۸۴.۴۳۵ میلیون ریال در سال ۹۷ رسیده است.

وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی این شرکت نیز به ۱۲ میلیارد تومان در سال ۹۷ کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که طی سال ۹۶ شرکت زرین معدن آسیا بیش از ۲۰ میلیارد تومان وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی داشته است.

در پایان سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ جمع دارایی‌های شرکت زرین معدن آسیا به عدد ۱.۶۰۵.۹۱۸ میلیون ریال معادل ۱۶۰ میلیارد تومان رسیده است. از این رقم ۶۳ میلیارد تومان جمع بدهی‌های این شرکت است و ۹۷ میلیارد تومان جمع حقوق صاحبان سهام این شرکت است.

فعالیت اصلی زرین معدن آسیا تولید کنسانتره روی و سرب است. سهم فروش این شرکت در بخش کنسانتره روی بازار داخلی معادل ۱.۲۲۲.۷۴۲ میلیون ریال است. ضمن اینکه این شرکت ۱۲.۹۰۲ میلیون ریال در این بخش صادرات داشته است. همچنین این شرکت ۹۴.۳۲۲ میلیون ریال کنسانتره سرب در بازار داخلی به فروش رسانده است.

بیشتر بخوانید:  قالیباف خیلی وقت بود که تقاضای استعفا داشت/ بیش از ۵۳۰ بازارگردان در بورس داریم