افزایش سرمایه 35 درصدی بانک ملت در 22 اسفند 1401 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

به گزارش بورس امروز؛ هیئت مدیره بانک ملت پیشنهاد افزایش سرمایه 100 درصدی خود را در 7 شهریور 1401 ارائه داد.

اما سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با 35 درصد از این افزایش سرمایه موافقت نمود و نهایتا در 22 اسفند 1401، این افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

با انجام این رویداد، سرمایه شرکت از 262 هزار و 42 میلیارد و 862 میلیون ریال به 353 هزار و 42 میلیارد و 862 میلیون ریال افزایش یافت.

این افزایش سرمایه 91 هزار میلیارد ریالی  از محل سود انباشته و به منظور بهبود ساختار سرمایه و استفاده از معافیت مالیاتی انجام شد.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  تمهیدات ارزی بانک مرکزی