به گزارش بورس امروز؛ شرکت معدني و صنعتي چادرملو در دوره یکماهه بهمن 1401 درآمد 32 هزار و 216 میلیارد و 118میلیون ریال را از فروش محصولات تولیدی خود، به خود اختصاص داده است. درآمد عملیاتی این شرکت در دوره یکماهه دی سال جاری  29 هزار و 740 میلیارد و411 میلیون ریال بوده است. در […]

به گزارش بورس امروز؛ شرکت معدني و صنعتي چادرملو در دوره یکماهه بهمن 1401 درآمد 32 هزار و 216 میلیارد و 118میلیون ریال را از فروش محصولات تولیدی خود، به خود اختصاص داده است.

درآمد عملیاتی این شرکت در دوره یکماهه دی سال جاری  29 هزار و 740 میلیارد و411 میلیون ریال بوده است. در نتیجه درآمد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در بهمن سال جاری نسبت به ماه گذشته خود با رشد 8 درصدی همراه شد.

درآمد عملیاتی این شرکت در بهمن 1401 نسبت به دوره مشابه خود در سال گذشته با افتی 23 درصدی همراه گردید. درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی این شرکت در بهمن سال گذشته معادل با 41 هزار و 741 میلیارد و 833 میلیون ریال بوده است.

از مجموع درآمد حاصل شده این شرکت در بهمن 1401، 87 درصد به فروش داخلی محصولات این شرکت و 13 درصد نیز به فروش صادراتی محصولات این شرکت تعلق دارد.

 

  • روند درآمدزایی حاصل از فروش داخلی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

درآمد حاصل از فروش داخلی محصولات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در بهمن ماه سال جاری 27هزار و 869 میلیارد و478 میلیون ریال بوده است.

با توجه به درآمد عملیاتی 27هزار و571 میلیارد و932 میلیون ریالی این شرکت در دوره یکماهه دی سال جاری، این شرکت در بهمن ماه 1401 نسبت به ماه گذشته خود تنها رشد اندکی را به همراه داشته است.

درآمد حاصل از فروش داخلی محصولات تولیدی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در دوره یکماهه بهمن 1400، 27 هزار و 869 میلیارد و 478 میلیون ریال بوده است. این درآمد حاصل از فروش محصولات کاهش 4 درصدی را در یکماهه بهمن سال جاری نسبت به دوره مشابه سال همراه کرده است.

بیشتر بخوانید:  تقاضای بیش از تولید در «شبریز»

 

  • روند درآمد حاصل از فروش صادراتی “کچاد”

محصول صادراتی شرکت پس از تولید خود در بهمن ماه 1401،  فولاد می باشد. در دی ماه 1401، این شرکت با صادرات محصول فولاد درآمدی معادل با دو هزار و 168 میلیارد و 479 میلیون ریال کسب نموده است. در بهمن 1401 درآمد حاصل از صادرات این محصول با افزایشی 100 درصدی به 4 هزار و 436 میلیارد و 640 میلیون ریال رسید.

درآمد حاصل از فروش صادراتی محصول فولاد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در بهمن 1400، چهار هزار و 543 میلیارد و 728 میلیون ریال بوده است و بر همین اساس  درآمد حاصل از فروش صادراتی “کچاد” در دوره یکماهه بهمن 1401 نسبت به دوره یکماهه بهمن سال گذشته با کاهشی 25 درصدی همراه بوده است.

 

  • روند تولید شرکت “کچاد”

حجم تولید شرکت صنعتی و معدنی چادرملو در بهمن ماه سال جاری یک میلیون و 369 هزار و 838 تن بوده است که در مقایسه با یک میلیون و 280 هزار و 459 تن حجم تولید در دوره یکماهه دی سال جاری رشدی 7درصدی را به خود اختصاص داده است.

لازم به ذکر است مجموع حجم تولیدی “کچاد” در دوره یکماهه بهمن سال جاری در مقایسه با بهمن ماه 1400که مقدار آن برابر با یک میلیون و 692 هزار و 910 تن بوده، کاهش 19درصدی را به همراه داشته است.

 

  • روند فروش شرکت صنعتی و معدنی چادرملو

مجموع کل فروش شرکت صنعتی و معدنی چادرملو در بهمن 1401، یک میلیون و 129 هزار و 965 تن بوده که این مقدار در دی ماه سال جاری 980هزار و731تن بوده و رشدی 15درصدی را به خود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید:  هدف بالا و پایین قیمت "شکام"

مجموع کل فروش شرکت در بهمن 1400،  یک میلیون و 621 هزار و 283 تن بوده که حجم فروش این شرکت در بهمن 1401 نسبت به بهمن ماه سال گذشته با افتی 30درصدی همراه گردیده است.