مدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت بهپاک به قرارداد کارمزدی این شرکت با شرکت ماهیدشت کرمانشاه اشاره کرد.

به گزارش بورس امروز، علی دانا مدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت بهپاک به قرارداد کارمزدی این شرکت با شرکت ماهیدشت کرمانشاه اشاره کرد.

وی گفت: قرارداد کامزدی مذکور در 15 اسفند 1401 تنظیم شده است.

براساس گفته های وی؛ این قرارداد به دلیل بعد مسافت با یک روز تاخیر توسط اعضای هیئت مدیره امضا گردید.

دانا ادامه داد: قرار داد کارمزدی با شرکت ماهیدشت در 16 اسفند 1401 در سامانه ی کدال جهت انتشار عموم افشا گردید.

به گفته رییس هیئت مدیره شرکت بهپاک؛ این قرار داد شامل اخذ مجوز 34 درصد و 44 درصد از وزارت جهاد کشاورزی خرید کنجاله است.

وی حجم خرید کنجاله را  3700 تن اعلام کرد.

وی تصریح کرد: سود و زیان خرید کنجاله به میزان 3700 تن طی فرآیند و به تناسب خرید ماهانه در عملکرد سود و زیان شرکت محاسبه و اعلام خواهد شد .

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  ۸ مرحله رایگان برای خرید خودرو از بورس