سرمایه شرکت ارتباطات سیار ایران به 75 هزار و 200 میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش بورس امروز؛ مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارتباطات سیار ایران در 21 اسفند 1401 با 89.48  درصد از سهامداران حاضر در جلسه به منظور افزایش سرمایه 59.32 درصدی شرکت از محل سود انباشته برگزار گردید.

این مجمع با حضور دکتر بقایی به عنوان رئیس مجمع، مهندس دهناد و مهندس توکلی صبور به عنوان ناظرین جلسه، مهندس زرگر به عنوان دبیر مجمع، جناب وحدتی به عنوان نماینده سازمان حسابرسی و جناب رادفر نیز به عنوان نماینده ای از سازمان بورس و اوراق بهادار به رسمیت شناخته شد.

در این مجمع معاون مالی “همراه” سید عباس نوربخش، اهداف این افزایش سرمایه را شرح داد.

نوربخش اظهارداشت: با افزایش سرمایه 59.32 درصدی این شرکت، سرمایه شرکت ارتباطات سیار ایران از 47 هزار و 200 میلیارد ریال به 75 هزار و 200 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

وی اهداف این افزایش سرمایه را اینگونه شرح داد؛ با انجام افزایش سرمایه این شرکت تا قبل از اتمام سال 1401، برای شرکت ارتباطات سیار ایران شش هزار و 300 میلیارد ریال به دلیل معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه، صرفه جویی مالیاتی لحاظ خواهد گردید.

نوربخش گفت: دومین هدف این افزایش سرمایه، اصلاح ساختار مالی شرکت به منظور بهبود شرایط اعتباری شرکت نزد شبکه بانکی بوده که باید متناسب با سرمایه شرکت اعتبارات لازم دریافت شود.

وی  بیان کرد: هدف نهایی افزایش سرمایه مذکور جلوگیری از خروج وجه نقد جهت تامین مالی طرح های سرمایه گذاری و توسعه شرکت بوده است. معاون مالی ” همراه” افزود: ما به عنوان اپراتوری پیشرو موظف هستیم که هر ساله با انجام سرمایه گذاری های جدید، زمینه های توسعه شبکه را فراهم نماییم.

بیشتر بخوانید:   چرا P/E شرکت ها جذاب می شود؟

معاون مالی ارتباطات سیار ایران شرح داد: با این افزایش سرمایه، 28 میلیارد سهامی را که شرکت ارتباطات سیار ایران از محل سرمایه فعلی خود ( 47 هزار و 200 میلیارد ریال) داشته است، با افزایش 20 هزار و 800 میلیارد ریالی از محل سود انباشته همراه می گردد.

نهایتا افزایش سرمایه مذکور با موافقت اکثریت آرا سهامداران همراه برای رسید به سرمایه 75 هزار و 200 میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت.