محمود شهشهانی پور از حمایت 60 درصدی سهام نماد های "واحیا" و "وکادو" و40درصدی تامین مالی شرکت خبر داد.

به گزارش بورس امروز؛محمود شهشهانی پور مدیر عامل شرکت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان از عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت تکادو با هدف تامین مالی شرکت خبر داد.

وی افزود: نرخ نهایی فروش اوراق تبعی شرکت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان بر روی سهام تکادو با توجه به نرخ رقابتی بازار و مذاکره با صندوق های سرمایه گذاری جهت خرید تضمینی بین 30الا 31درصد بوده است.

شهشهانی پور ادامه داد: جهت یک دوره یکساله هزینه مالی بین 600الا620میلیارد ریال به همراه داشته است.

وی افزود:60درصد از اوراق مذکور جهت حمایت از سهام نمادهای “واحیا” و “وکادو” و 40درصد آن جهت تامین مالی استفاده خواهد شد.

این گزارش می افزاید: حداقل حجم عرضه روزانه اوراق اختیار فروش تبعی شرکت تکادو یک میلیون ورقه بوده که با این حساب حجم کل عرضه 94میلیون و 339هزار و623ورقه خواهد بود.

بر اساس این گزارش:خرید هر کد معامالتی بدون محدودیت خواهد بود که دوره معاملاتی آن از 21اسفندماه1401تا21اسفندماه 1402خواهد بود.

این گزارش می افزاید:شرایط تسویه تعهدات به صورت خرید سهم توسط شرکت مجتمع صنايع و معادن احیاء سپاهان به قیمت اعمال از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی بوده که قیمت اعمال 26هزار و76ریال خواهد بود و سررسید آن 21اسفندماه1402خواهد بود.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  انتشار اوراق تبعی بر سهام شرکت سرمایه گذاری اعتبا