اطلاعیه های مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه 32 درصدی شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر و 233 درصدی شرکت کشتیرانی دریای خزر و همچنین ارائه اظهار نشر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 785 درصدی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در 20 اسفند 1401 بر سامانه کدال منتشر شد.

به گزارش بورس امروز؛ اطلاعیه های مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه 32 درصدی شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر و 233 درصدی شرکت کشتیرانی دریای خزر و همچنین ارائه اظهار نشر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 785 درصدی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در 20 اسفند 1401 بر سامانه کدال منتشر شد.

  • پیشنهاد افزایش سرمایه 32 درصدی “پارتا”

هیئت مدیره شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر در 20 اسفند سال جاری پیشنهاد افزایش سرمایه 32 درصدی خود را ارائه نمود.

بر اساس پیشنهاد شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر، سرمایه این شرکت از چهار هزار و 710 میلیارد و 646 میلیون و 900 هزار ریال به شش هزار و 200 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

افزایش سرمایه “پارتا” از محل سود انباشته و به منظور اصلاح ساختار مالی حقوق مالکانه، حفظ نقدینگی از طریق جلوگیری از تقسیم سود و کاهش هزینه مالی و افزایش سودآوری شرکت انجام خواهد شد.

 

  • پیشنهاد افزایش سرمایه 233 درصدی “حخزر”

پیشنهاد افزایش سرمایه 233 درصدی شرکت کشتیرانی دریای خزر در 20 اسفند 1401 توسط هیئت مدیره این شرکت ارائه گردید.

بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره “حخزر”، سرمایه این شرکت از یک هزار و 80 میلیارد ریال به سه هزار و 600 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

افزایش سرمایه شرکت کشتیرانی دریای خزر از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی وبه منظور اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و تامین منابع مالی لازم بابت تعمیرات ادواری شناورهای شرکت انجام خواهد گرفت.

 

  • ارائه اظهار نظر “وتوصا”

حسابرس و بازرس قانونی نظر خود را در خصوص افزایش سرمایه 785 درصدی گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ارائه داد.

بیشتر بخوانید:  پذیرش تعهد پذیره‌نویسی «کگل» از سوی «امید»

پیشنهاد افزایش سرمایه این شرکت در دوم اسفند 1401 ارائه گردید.

با انجام افزایش سرمایه “وتوصا”، سرمایه این شرکت از چهار هزار میلیارد ریال به 35 هزار و 400 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

افزایش سرمایه گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و به منظور اصلاح ساختار مالی این شرکت انجام خواهد شد.

 

  • منبع خبر : کدال