شرکت سرمایه گذاری توسعه چشم انداز شمال از عدم نتیجه مزایده عمومی خود به دلیل عدم مشتری واجد شرایط خبر داد.

به گزارش بورس امروز ؛شرکت سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال از عدم حصول نتیجه مزایده خود خبر داد.

این شرکت افزود: شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال در نظر داشت 17 واحد آپارتمان به مساحت یک هزار و228 متر مربع را در مزایده عمومی به فروش برساند.

شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال گفت:این 17واحد آپارتمان واقع در محله نازی آباد تهران بوده است.

این شرکت اعلام کرد:مزایده در 16 اسفندماه 1401برگزار و نتیجه آن همان روز مشخص شد.

شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال اشاره کرد: مزایده به علت عدم مراجعه متقاضی حائز شرایط شرکت مزایده فوق انجام نپذیرفت.

بیشتر بخوانید:  الحاقیه ای بین پتروشیمی کاویان و دنا آفرین فدک