افزایش سرمایه 28 درصدی شرکت ریل پرداز سیر و 100 درصدی شرکت داروسازی اکسیر در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

به گزارش بورس امروز؛ افزایش سرمایه 28 درصدی شرکت ریل پرداز سیر و 100 درصدی شرکت داروسازی اکسیر در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

  • ثبت افزایش سرمایه 28 درصدی “حریل”

هیئت مدیره شرکت ریل پرداز سیر در 29 آبان 1401 پیشنهاد افزایش سرمایه خود را ارئه نمود و نهایتا این افزایش سرمایه در 10 اسفند 1401 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

افزایش سرمایه 28 درصدی “حریل” از محل سود انباشته انجام شد.

این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت را از 3 هزار و 732 میلیارد و 150 میلیون ریال به 4 هزار و 766 میلیارد و 875 میلیون ریال افزایش داد.

افزایش سرمایه “حریل” به منظور بهبود ساختار مالی و استفاده از مشوق مالیاتی انجام گرفت.

  • ثبت افزایش 100 درصدی “دلر”

افزایش سرمایه 100 درصدی شرکت داروسازی اکسیر در 16 اسفند سال جاری در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

پیشنهاد این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی در 18 مرداد 1400 ارائه گردید.

بر همین اساس سرمایه شرکت داروسازی اکسیر از یک هزار و 125 میلیارد ریال به 2 هزار و 250 میلیارد ریال افزایش یافت.

ای افزایش سرمایه یک هزار و 125 میلیارد ریالی “دلر” به منظور خرید و جایگزینی ماشین آلات تولیدی، ارتقا GMP  و بهبود ساختار سرمایه انجام شد.

 

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  دلیل اختلاف نرخ بین سیمان پاکتی با سیمان فله چیست؟