مدیر عامل شرکت ریل گردش ایرانیان از انعقاد قرارداد با سه شرکت کارگزاری خبر داد.

به گزارش بورس امروز؛ امیر ایزدی مدیر عامل شرکت ریل گردش ایرانیان از انعقاد قرارداد با سه شرکت کارگزاری خبر داد.

وی افزود: این انعقاد قرارداد از شرکت ریل گردش ایرانیان با سه شرکت کارگزاری بورسیران ،شرکت تعاونی مصرف کارکنان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان،تامین کنندگان صنعت پوشاک بوده است.

ایزدی درباره مفاد هر سه قرارداد گفت: این قرارداد ها برای توانمند سازی و تسهیل دسترسی پرسنل شرکت ها برای خرید وسایل مورد نیاز به صورت اقساطی بوده است.

وی ادامه داد: مدت قرارداد کارگزاری بورسیران و شرکت تعاونی مصرف کارکنان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان سه سال و مدت قرارداد تامین مالی یکسال بوده و قابل تمدید است.

ایزدی اشاره کرد:هر سه قرارداد چون هنوز اجرا نشده اثرات مالی مشخصی ندارد.

 

 

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  عملکرد و رشد ۳۵۹ درصدی سود « وشهر» در ۳ ماهه ۱۴۰۱