حجم فروش محصولات شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در بهمن نسبت به دی سال جاری با رشدی 95 درصدی همراه بوده است.

به گزارش بورس امروز؛ مجتمع جهان فولاد سیرجان در دوره یکماهه بهمن 1400 توانست از فروش محصولات خود درآمد 7 هزار و 649 میلیارد و 888 میلیون ریالی را کسب نماید. درآمد این شرکت از محل فعالیت های عملیاتی خود در دوره یکماهه بهمن 1401 با افزایش 181 درصدی به 21 هزار و 508 میلیارد و 375 میلیون ریال رشد کرد.

درآمد این شرکت از محل فروش محصولات خود در دوره یکماهه بهمن سال جاری نسبت به دوره یکماهه دی سال جاری حدود 64 درصد رشد یافته است. درآمد این شرکت از محل فروش محصولات خود در دی ماه امسال 13 هزار و 148 میلیارد و 604 میلیون ریال بوده است.

حجم تولید این شرکت در یکماهه بهمن 1400، 169 هزار و 787 تن بود که حدود 36 درصد از آن، 61 هزار و 917 تن از محصولات تولیدی این شرکت به فروش رسیده است. در دوره یکماهه بهمن 1401 نسبت به دوره یکماهه بهمن 1400، حجم تولید محصولات این شرکت به 162 هزار و 972 تن کاهش یافته است. در حالیکه حجم فروش محصولات این شرکت در بهمن سال جاری از حجم محصولات تولیدی این شرکت در طول این دوره بیشتر بوده و با افزایشی 176 درصدی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به 170 هزار و 842 تن افزایش یافته است.

در مقایسه حجم تولید و حجم فروش این شرکت در بهمن سال جاری نسبت به دی سال جاری می توان گفت: حجم تولید این شرکت در دی ماه  164 هزار و 667 تن بوده است که تنها 53 درصد از آن معادل 87 هزار و 678 تن از محصولات تولیدی این شرکت فروخته شده است. همچنین حجم فروش محصولات مجتمع جهان فولاد سیرجان در بهمن نسبت به دی سال جاری با 95 درصد رشد همراه گردید.

بیشتر بخوانید:  چرا بازار سرمایه هنوز روند منفی را طی می‌کند؟

 

  • افزایش 181 درصدی فروش داخلی “فجهان” در بهمن 1401

در بهمن 1401 و بهمن 1400، صد در صد درآمد این شرکت از محل فروش داخلی محصولات آن حاصل گردیده است و شرکت در طول این دو دوره هیچ صادراتی را به همراه نداشته است.

نهایتا، در بهمن سال گذشته فروش داخلی این شرکت معادل با 7 هزار و 649 میلیارد و 888 میلیون ریال بوده که با رشدی 181 درصدی در بهمن سال جاری به 21 هزار و 508 میلیارد و 375 میلیون ریال افزایش یافت.

لازم به ذکر است که در دی ماه سال جاری این شرکت 68 درصد از مجموع درآمد 13 هزار و 148 میلیارد و 604 میلیون ریالی خود را که معادل با 8 هزار و 887 میلیارد و 519 میلیون ریال بوده است را از محل فروش داخلی محصولات خود کسب کرده و 32 درصد باقی مانده را که معادل با 4 هزار و 261 میلیارد و 85 میلیون ریال بوده است را از فروش صادراتی محصولات خود حاصل کرده است.