مدیر عملیات بازار نقد شرکت بورس اوراق بهادار تهران از فروش سهام بلوکی درصدی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان خبر داد.

به گزارش بورس امروز، مریم کشمیری مدیر عملیات بازار نقد شرکت بورس اوراق بهادار تهران از فروش 4.33 درصدی سهام شرکت پالایش نفت اصفهان خبر داد.

وی گفت: فروشنده این سهام 4.33 درصدی  از “شپنا”  بانک تجارت است.

کشمیری ادامه داد: در واگذاری بلوک 8 میلیارد و 229 میلیون و 930 هزار و 885 سهمی “شپنا” هر سهم 13 هزار 600 ریال ارزش گذاری شده است. .

وی گفت: این عرضه در روز چهارشنبه 24 اسفند 1401 صورت خواهد پذیرفت.

مدیر عملیات بازار نقد شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: این عرضه به صورت یکجا ونقد خواهد بود.

وی تصریح کرد: با توجه به قیمت پایه، بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله خواهد بود.

  •  فروش بلوکی سهام شبندر

همچنین مدیر عملیات بازار نقد شرکت بورس اوراق بهادار تهران از عرضه 4.79 درصدی شرکت پالایش نفت بندر عباس نیز خبر داد و گفت: فروشنده این بلوک 6 میلیارد و 429 میلیون 611 هزار 364 سهمی”شبندر”  بانک تجارت است.

کشمیری گفت: ارزش هر سهم ” شبندر” معادل 19 هزار و 700 ریال است.

وی گفت: این عرضه در در روز چهارشنبه 24 اسفند ماه 1401 به صورت یکجا و نقد صورت خواهد پذیرفت.

کشمیری تصریح کرد: با توجه به قیمت پایه، بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله خواهد بود.

  • فروش بلوکی سهام بیمه البرز

در ادامه کشمیری از فروش 3.36 درصدی سهام بیمه البرز خبر داد .

وی گفت: فروشنده ی این بلوک یک میلیارد و 175 میلیون و 142 هزار و 896 سهمی “البرز” شرکت بانک تجارت است.

کشمیری افزود: ارزش هر سهم “البرز” 4 هزار 300 ریال تعیین گردیده است.

بیشتر بخوانید:  فورس رسیدگی به وضعیت حمل در"فروس"

مدیر عملیات بازار نقد شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: این عرضه روز چهارشنبه 24 اسفند ماه 1401 به صورت یکجا ونقد صورت خواهد پذیرفت.

وی تصریح کرد: با توجه به قیمت پایه، بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله خواهد بود.

  • فروش سهام “سیمرغ”

مدیر عملیات بازار نقد شرکت بورس اوراق بهادار تهران همچنین از فروش 5.96 درصدی سهام شرکت سیمرغ خبر داد.

وی گفت : فروشنده  سهام “سیمرغ”  بانک تجارت است.

براساس گفته های وی؛ ارزش این بلوک 77 میلیون و 505 هزار و 40 سهمی شرکت سیمرغ، 55 هزار و 100 ریال است .

کشمیری افزود: عرضه بلوک ” سیمرغ ” در روز چهارشنبه 24 اسفند 1401 صورت خواهد پذیرفت.

وی گفت: عرضه بلوک شرکت سیمرغ به صورت یکجا و نقد خواهد بود.

کشمیری تصریح کرد: با توجه به قیمت پایه، بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله خواهد بود.