حسابرس و بازرس قانونی اظهارنظر خود را در خصوص افزایش سرمایه 62.5 درصدی شرکت بهمن لیزینگ ارائه داد و همچنین هیئت مدیره شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون پیشنهاد افزایش سرمایه 366 درصدی خود را ارائه نمود.

به گزارش بورس امروز؛ حسابرس و بازرس قانونی اظهارنظر خود را در خصوص افزایش سرمایه 62.5 درصدی شرکت بهمن لیزینگ ارائه داد و همچنین هیئت مدیره شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون پیشنهاد افزایش سرمایه 366 درصدی خود را ارائه نمود.

  • اظهار نظر حسابرس و افزایش سرمایه 62.5 درصدی “ولبهمن”

هیئت مدیره شرکت بهمن لیزینگ پیشنهاد افزایش سرمایه خود را در یکم بهمن 1401 ارائه داد و حسابرس و بازرس قانونی نیز با انجام این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران موافقت نمود.

با انجام این افزایش سرمایه، سرمایه “ولبهمن” از 3 هزار و 200 میلیارد ریال به 5 هزار و 200 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

افزایش سرمایه 2 هزار میلیارد ریالی شرکت بهمن لیزینگ به منظور افزایش حجم فعالیت عملیاتی لیزینگی شرکت با هدف افزایش سودآوری آن انجام خواهد گردید.

  • پیشنهاد افزایش سرمایه 366 درصدی “شگامرن”

هیئت مدیره شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون در 14 اسفند 1401 پیشنهاد افزایش سرمایه 366 درصدی خود را ارائه نمود.

مبنی بر پیشنهاد هیئت مدیره این شرکت افزایش سرمایه مذکور سرمایه این شرکت را از 60 میلیارد ریال به 280 میلیارد ریال افزایش خواهد داد.

این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و به منظور اصلاح ساختار مالی، تامین مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی شرکت می باشد.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  نیکوکاری از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری