افزایش سرمایه 64 درصدی شرکت گلوکوزان و 14 درصدی شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

به گزارش بورس امروز؛ افزایش سرمایه 64 درصدی شرکت گلوکوزان و 14 درصدی شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

  • ثبت افزایش سرمایه 64 درصدی “غگل”

هیئت مدیره شرکت گلوکوزان در 11 دی 1401 پیشنهاد افزایش سرمایه 64 درصدی خود را از محل سود انباشته ارائه داد.

این افزایش سرمایه در 14 اسفند 1401 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

نهایتا سرمایه این شرکت از 6 هزار و 106 میلیارد و 824 میلیون ریال به 10 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

افزایش سرمایه “غگل” به منظور تامین سرمایه در گردش و استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه این شرکت انجام گردید.

  • ثبت افزایش سرمایه 14 درصدی ” بیوتیک”

پیشنهاد افزایش سرمایه 14 درصدی شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران در 24 مرداد 1401 توسط هیئت مدیره این شرکت ارائه گردید و نهایتا در 8 اسفند 1401 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

افزایش سرمایه 14 درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی انجام گردید.

با انجام افزایش سرمایه مذکور، سرمایه این شرکت از 702 میلیارد و 900 میلیون ریال به 802 میلیارد و 900 میلیون ریال افزایش یافت.

شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران این افزایش سرمایه را به منظور تجهیز نمودن پایپ لاینها، بهسازی انبار مواد اولیه، خرید دستگاه دیزل ژنراتور و سرمایه در گردش خرید مواد اولیه انجام داد.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  رشد ۷.۷ درصدی تولید شرکتهای صنعتی بورسی در دی‌ماه