در دوره یکماهه منتهی به بهمن 1401، درآمد حاصل از فروش محصول شکر تولیدی از چغندر قند شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال معادل با 750 میلیارد و 706 میلیون ریال بوده است.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال در دوره یکماهه بهمن سال جاری از محل فعالیت اصلی خود درآمد 784 میلیارد و 157 میلیون ریالی را کسب نمود. در حالیکه درآمد این شرکت در دوره یکماهه دی 1401 معادل با یک هزار و 313 میلیارد و 8 میلیون ریال بوده است.

شرکت فرآورده های غذایی و قند چهار محال در دوره یکماهه بهمن 1400، از محل فعالیت های عملیاتی خود درآمد 716 میلیارد و 509 میلیون ریالی را حاصل کرد. در این راستا درآمد عملیاتی این شرکت در دوره یکماهه بهمن سال جاری نسبت به دوره یکماهه بهمن سال گذشته حدود 9 درصد افزایش یافت.

لازم به ذکر است که محصولات تولیدی این شرکت صادر نمی گردد و کل درآمد ایجاد شده از “قچار” از طریق فروش داخلی محصولات این شرکت حاصل می گردد.

اصلی ترین محصول تولیدی این شرکت، شکر تولیدی از چغندر قند می باشد. از 784 میلیارد و 157 میلیون ریال درآمد فروش یکماهه بهمن 1401، 96 درصد آن به فروش داخلی محصول شکر تولیدی از چغندر قند اختصاص دارد.

 

  • روند فروش شکر تولیدی از چغندرقند

در یکماهه بهمن 1401، درآمد حاصل از فروش شکر تولیدی از چغندر قند 750 میلیارد و 706 میلیون ریال بوده است. این محصول در  دی ماه امسال، یک هزار و 24 میلیارد و 563 میلیون ریال فروش داشته است.

با وجود کاهش میزان درآمد این شرکت در دوره یکماهه بهمن سال جاری نسبت به دوره یکماهه قبل، از محل فروش داخلی محصول شکر تولیدی از چغندر قند بیان این نکته ضروری است که در بهمن سال جاری عمده درآمد این شرکت از فروش شکر تولیدی از چغندرقند حاصل گردیده و تنها 4 درصد از مجموع درآمد این شرکت به فروش محصولی همچون تفاله خشک اختصاص یافته است.

بیشتر بخوانید:  سهم «فجر» قدرت صعود خوبی می‌گیرد

در حالیکه از مجموع درآمد یک هزار و 313 میلیارد و 8 میلیون ریال حاصل شده در دی ماه سال جاری، 78 درصد به فروش شکر تولیدی از چغندرقند اختصاص یافته و از فروش محصولی همچون شکر حاصل از تصفیه خام خریداری شده 180 میلیارد ریال که معادل با 14 درصد از مجموع درآمد حاصل شده در این دوره یکماهه می باشد، درآمد حاصل گردیده است.

حجم فروش محصول شکر تولیدی از چغندر قند در  بهمن 1400، 4 هزار و 329 تن بوده است. همچنین حجم فروش این محصول در دوره یکماهه دی 1401 به 5 هزار و 689 تن افزایش یافته است اما در دوره یکماهه بهمن سال جاری این شرکت از این محصول تنها 4 هزار و 167 تن به فروش رسانده است.

نرخ فروش هر تن محصول شکر تولیدی از چغندرقند در دوره یکماهه بهمن 1400 برابر با 133 میلیون و 963 هزار و 40 ریال بوده است. نرخ این محصول در دوره یکماهه دی 1401 به 180 میلیون و 95 هزار و 447 ریال افزایش می یابد. در دوره یکماهه بهمن 1401 نسبت به دوره یکماهه دی 1401، نرخ فروش این محصول با اندکی رشد به 180 میلیون و 155 هزار و 28 ریال افزایش می یابد.

در دوره یکماهه بهمن سال گذشته نیز از مجموع درآمد 716 میلیارد و 509 میلیون ریالی حاصل شده 81 درصد به فروش داخلی محصول شکر تولیدی از چغندر قند و 13 درصد نیز به فروش تفاله خشک تولید شده در این کارخانه تعلق داشته است.