آخرین اطلاعیه های مربوط به افزایش سرمایه شرکت های کشت و صنعت آب شیرین، سیم و کابل ابهر، شیر پاستوریزه پگاه گیلان و شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی در 13 اسفند 1401به شرح این گزارش می باشند.

به گزارش بورس امروز؛ آخرین اطلاعیه های مربوط به افزایش سرمایه شرکت های کشت و صنعت آب شیرین، سیم و کابل ابهر، شیر پاستوریزه پگاه گیلان و شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی در 13 اسفند 1401 به شرح ذیل می باشند:

  • پیشنهاد افزایش سرمایه 50 درصدی “آبین”

هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت آب شیرین در 8 اسفند 1401 پیشنهاد افزایش سرمایه 50 درصدی خود را ارائه دادند.

با انجام این فرآیند سرمایه شرکت کشت و صنعت آب شیرین از یک هزار و 802 میلیارد و 615 میلیون و 58 هزار ریال، به 2 هزار و 703 میلیارد و 922 میلیون و 587 هزار ریال افزایش خواهد یافت.

این افزایش سرمایه 50 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی انجام خواهد شد.

هیئت مدیره “آبین”، پیشنهاد این افزایش سرمایه را به منظور بهبود وضعیت تولید جهت افزایش تولید و بهره وری محصول پسته با انجام هزینه های تغذیه، واکاری و اصلاح اساسی باغات پسته ارائه داد.

  • تایید سازمان به افزایش سرمایه 62.5 درصدی “بکابل”

پیشنهاد هیئت مدیره شرکت سیم و کابل ابهر در 17 بهمن 1401 در خصوص افزایش سرمایه 62.5 درصدی این شرکت با موافقت حسابرس و بازرس قانونی همراه گردید.

افزایش سرمایه “بکابل” از محل سود انباشته و به منظور بهبود و اصلاح ساختار حقوق مالکانه شرکت، حفظ نقدینگی شرکت از طریق جلوگیری از خروج وجه نقد ناشی از تقسیم سود سهام بین سهامداران، کاهش هزینه های مالی و افزایش سودآوری شرکت و استفاده از مشوق مالیاتی انجام می گردد.

با انجام افزایش سرمایه شرکت سیم و کابل ابهر سرمایه این شرکت از یک هزار و 23 میلیارد و 750 میلیون ریال، به یک هزار و 663 میلیارد و 750 میلیون ریال افزایش می یابد.

  • ثبت افزایش سرمایه 22 درصدی ” غگیلا”
بیشتر بخوانید:  گزارش بازار بورس امروز چهارشنبه 17 شهریور ماه 1400/رشد 2 هزار و 948 واحدی شاخص کل بورس

هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان در 26 آبان 1401 پیشنهاد افزایش سرمایه خود را ارائه نمود و نهایتا این پیشنهاد در 9 اسفند 1401 در مرجع ثبت شرکت ها به ثب رسید.

با انجام این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از 336 میلیارد و 309 میلیون و 500 هزار ریال به 409 میلیارد و 330 میلیون و 590 هزار و 940 ریال افزایش یافت.

افزایش سرمایه “غگیلا” از محل سود انباشته و به منظور اصلاح ساختار مالی و کاهش ریسک مالی شرکت انجام گردید.

  • ثبت افزایش سرمایه 11 درصدی “غشاذر”

پیشنهاد هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی در 17 آذر 1401 در خصوص افزایش سرمایه 11 درصدی این شرکت در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

با افزایش سرمایه این شرکت از محل سود انباشته، سرمایه “غشاذر” از یک هزار و 232 میلیارد و 422 میلیون و 600 هزار ریال، به یک هزار و 370 میلیارد و 136 میلیون و 80 هزار ریال افزایش یافت.

علت انجام این افزایش سرمایه اصلاح ساختار مالی و کاهش ریسک مالی شرکت بود.

  • منبع خبر : کدال