شرکت فولاد امیر کبیر کاشان از مجموع فروش محصولات تولیدی خود اعم از محصولات گالوانیزه،نورد سرد،اسید شویی،خط برش و رفرمينگ و محصول آنيلينگ خبر داد.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت فولاد امیر کبیر کاشان از مجموع فروش محصولات تولیدی خود اعم از محصولات گالوانیزه، نورد سرد، اسید شویی، خط برش و رفرمينگ و محصول آنيلينگ در دوره یکماهه بهمن 1401 درآمد 7 هزار و111میلیارد و 508میلیون ریال داشته است. این درآمد نسبت به درآمد 4 هزار و 556 میلیارد و327 میلیون ریالی دیماه سال جاری شرکت، رشد 56 درصدی را به همراه داشته است.

از این درآمد فروش 7 هزار و 111میلیارد و 508 میلیون ریالی بهمن ماه امسال، 93.5 درصد آن به فروش داخلی محصولات گالوانیزه، نورد سرد، اسید شویی، خط برش و رفرمينگ، محصول آنيلينگ و 5 درصد آن نیز به فروش صادراتی محصول گالوانیزه تعلق داشته است.

 

  • روند درآمدزایی حاصل از فروش داخلی “فجر”

درآمد حاصل از فروش داخلی محصولات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان در بهمن ماه سال جاری 6 هزار و 650 میلیارد و 175میلیون ریال بوده است. با توجه به درآمد 3 هزار و 969 میلیارد و 88 میلیون ریال حاصل از فروش داخلی این شرکت در  دیماه سالجاری، درآمد حاصل از فروش داخلی شرکت در یکماهه بهمن امسال نسبت به یکماهه دی سال جاری افزایش 67.5 درصدی به خود گرفته است.

همچنین درآمد حاصل از فروش صادراتی محصولات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان در بهمن سال گذشته، 2 هزار و 936 میلیارد و 109 میلیون ریال بوده است، در نتیجه درآمد حاصل از فروش داخلی شرکت در بهمن سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 126 درصدی را به خود اختصاص داده است.

 

  • روند درآمد حاصل از فروش صادراتی شرکت 
بیشتر بخوانید:  حرکت بازار سرمایه به سمت جنگ عرضه و تقاضا

گالوانیزه به عنوان اصلی ترین محصول صادراتی فولاد امیر کبیر کاشان در بهمن ماه امسال از درآمد صادراتی  333 میلیارد و351 میلیون ریالی برخوردار بود  که نسبت به فروش 310 میلیارد و 759 میلیون ریالی آن در  دی1401، افزایش 7درصدی را برای شرکت به همراه داشت.

باتوجه به درآمد حاصل از فروش صادراتی شرکت فولاد امیر کبیر کاشان در بهمن ماه سال گذشته که 203 میلیارد و 749 میلیون ریال بوده است؛ درآمد حاصل از فروش صادراتی این شرکت در دوره یکماهه بهمن 1401 نسبت به دوره یکماهه بهمن 1400 افزایشی 63.5 درصدی را به همراه داشته است.