درآمد تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران در دوره یکماهه بهمن سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 183 درصد افزایش یافته است.

به گزارش بورس امروز؛ مجموع درآمد مشاع ( عملیاتی) بانک صادرات ایران در دوره یکماهه بهمن 1401 معادل با 43 هزار و 90 میلیارد و 818 میلیون ریال بوده است. با توجه به درآمد 38 هزار و 656 میلیارد و 384 میلیون ریالی این شرکت در دیماه امسال، مجموع درآمد حاصل از درآمد تسهیلات اعطایی، درآمد سپرده گذاری، درآمد اوراق بدهی و درآمد کارمز این بانک در دوره یکماهه بهمن سال جاری نسبت به دوره یکماهه دی سال جاری حدود 11 درصد افزایش یافته است.

درآمد عملیاتی بانک صادرات ایران در دوره یکماهه بهمن  سال گذشته، 17 هزار و 276 میلیارد و 363 میلیون ریال بوده است. درآمد عملیاتی این بانک در  بهمن سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 149 درصدی را به خود اختصاص داده است. از مجموع درآمد عملیاتی این بانک در یکماهه بهمن سال جاری، 88 درصد آن به درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی بانک در طول دوره مذکور تعلق دارد.

بانک صادرات ایران در یکماهه بهمن 1401 توانست از تسهیلات اعطایی خود، درآمد 38 هزار و 161 میلیارد و 280 میلیون ریالی را کسب نماید. درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی این بانک در دیماه امسال  33 هزار و 868 میلیارد و 15 میلیون ریال بود. درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران در بهمن 1401 نسبت به دی ماه امسال با رشد 13 درصد همراه گردید.

“وبصادر” در  یکماهه بهمن سال گذشته از محل تسهیلات اعطایی خود درآمد 13 هزار و 464 میلیارد و 222 میلیون ریالی را کسب کرد. بر این اساس  درآمدهای این بانک از این محل در  بهمن ماه سال جاری نسبت به بهمن ماه سال گذشته  از افزایش 183 درصدی برخوردار شد.

بیشتر بخوانید:  پیش بینی روند بورس امروز دوشنبه 4 اسفند ماه

این بانک در بهمن ماه امسال هیچگونه سپرده گذاری در سایر بانک ها نداشته است. به رغم ورود این بانک در دیماه امسال در اوراق بدهی، در بهمن ماه سال جاری با سرمایه گذاری در اوراق بدهی، درآمدی معادل با 159 میلیارد و 602 میلیون ریال حاصل می نماید. این بانک در بهمن ماه سال گذشته در آمدی از محل اوراق بدهی شناسایی نکرد.

بانک مذکور در بهمن 1400 و دی ماه 1401، در آمدی از محل سرمایه گذاری شناسایی نکرد.  اما در دوره یکماهه بهمن سال جاری در آمد حاصل از سرمایه گذاری این بانک  121 میلیارد و 146 میلیون ریال بود.

با توجه به اینکه درآمد حاصل از کارمزد این بانک در دوره یکماهه بهمن سال جاری معادل با 4 هزار و 648 میلیارد و 790 میلیون ریال و در دوره یکماهه بهمن سال گذشته نیز  3 هزار و 812 میلیارد و 141 میلیون ریال بود، درآمد حاصل از کارمزد بانک صادرات ایران در دوره یکماهه بهمن سال جاری نسبت به دوره مشابه خود در سال گذشته حدود 22 درصد رشد نموده است.

لازم به ذکر است که درآمد حاصل از کارمزد این بانک در دیماه سال جاری  4 هزار و 788 میلیارد و 369 میلیون ریال بوده است.