پیشنهاد افزایش سرمایه 100 درصدی شرکت ذوب روی اصفهان در 11 اسفند 1401در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

به گزارش بورس امروز؛ هیئت مدیره شرکت ذوب روی اصفهان در 12 شهریور 1401 پیشنهاد افزایش سرمایه خود را ارائه می دهند.

پیشنهاد افزایش سرمایه 100 درصدی این شرکت در 11 اسفند 1401در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

با عملی شدن این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت ذوب روی اصفهان از 900 میلیارد ریال به یک هزار و 800 میلیارد ریال افزایش یافت.

افزایش سرمایه 900 میلیاردی شرکت مذکور از محل سود انباشته انجام گردید.

شرکت، افزایش سرمایه مذکور را به منظور اصلاح ساختار مالی خود، جبران مخارج سرمایه ای و تامین سرمایه در گردش انجام داد.

 

 

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  افزایش سرمایه 50 درصدی "رتاپ"