صرفا تقسیم سود بالا نکته مثبتی تلقی نمی گردد. ولی با توجه با عملکرد خوب اکثر شرکتها در سال ۹۷، به نظر میرسد که شرکتهای پتروشیمی، گروه فلزاتی؛ پالایشی برعکس خودرویی ها و بانکی ها سود خوبی را در مجامع خود میان سهامدارانشان تقسیم نمایند.

محمودرضا الهی فرد مدیرعامل کارگزاری سی ولکس کالا در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: افزایش سرمایه؛ اقدامی مثبت از طرف شرکت ها بمنظور تامین مالی طرح ها و پروژه ها و توسعه ظرفیت ها و زیرساختها و…. و نهایتا رشد تولید و  خدمات و به تبع آن رشد سود آوری شرکت هاست. از آنجا که اقدام به افزایش سرمایه باعث ایجاد سودآوری در آینده و ترسیم افق گسترش فعالیت شرکت مورد نظر در آینده  و رشد ارزش سهم خواهد بود؛ مورد استقبال  سرمایه گذاران قرار می می گیرد.

معمولا سرمایه گذاران حرفه ای از هر افزایش سرمایه ای استقبال نمی کنند. کما اینکه برخی از شرکت ها فقط بخاطر عدم توانایی در پرداخت سود نقدی و به جهت پیش گیری از خروج نقدینگی، اقدام به افزایش سرمایه می نمایند که معمولا افزایش سرمایه این نوع شرکت ها خیلی مورد اقبال سرمایه گذاران قرار نمی گیرد. بطور معمول و منطقی، سرمایه گذار از افزایش سرمایه ای استقبال می نماید که در آینده ارزش افزوده خوبی نصیب او نماید.

معمولا افزایش سرمایه شرکت ها به یکی از اشکال زیر انجام می گردد:۱- افزایش سرمایه از محل طلب حال شده یا آورده های نقدی سهامداران،۲- افزایش سرمایه از محل اندوخته ها و سود انباشته(سهام جایزه)،۳-افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی.که مورد دوم و سوم بیشتر مورد استقبال سرمایه گذران قرار می گیرد .

افزایش سرمایه در صنایع

طی سال و سال های گذشته بسیاری از شرکت ها از جمله فولاد مبارکه، ذوب آهن، خودروئی ها و مخصوصا شرکتهای زیانده جهت تداوم و گسترش فعالیت خود، مبادرت به افزایش سرمایه سنگین از محل مطالبات و آورده های نقدی، سود انباشته، اندوخته ها و تجدید ارزیابی (مخصوصا شرکتها و بانکهای بازیان انباشته بالا بخاطر  معافیت مالیاتی از محل تجدید ارزیابی) کردند. لذا انتظار می رود که شرکتها در سال جاری نیز به دلیل تنگناهای شدید مالی این روند را ادامه دهند.

بیشتر بخوانید:  اعتبار گواهینامه نظام مدیریت انرژی فولاد خراسان تمدید شد

روند بازار سرمایه در گروه های بازار

می توان گفت که طی چندماهه قبل، کم و بیش به یک نسبت، از کل گروه های بازار سهام استقبال شده است ولی بیشتر سهامی که تحت تاثیر مستقیم رشد دلار و رشد شدید قیمت های داخلی بوده اند، مورد استقبال قرار گرفته است، از جمله گروه های شیمیایی، خودرو، بانکها، غذایی، سیمان، فلزات اساسی و فرآورده نفتی.

مجامع شرکتهای بورسی و تقسیم سود شرکت‌ها

هرچند به نظر می رسد که صرفا تقسیم سود بالا نکته مثبتی تلقی نمی گردد. ولی با توجه با عملکرد خوب اکثر شرکتها در سال ۹۷، به نظر میرسد که شرکتهای پتروشیمی، گروه فلزاتی؛ پالایشی برعکس خودرویی ها و بانکی ها سود خوبی را در مجامع خود میان سهامدارانشان تقسیم نمایند. در این میان تقسیم سود حداقلی در شرکتها، اکثرا بخاطر عدم توانایی مالی و کمبود شدید نقدینگی است.

شرکتها معمولا جهت پیش گیری  از خروج منابع و مخصوصا خروج نقدینگی مورد نیاز، از تقسیم سود نقدی بالا خود داری می نمایند. لذا در کل می توان عنوان کرد که به دلیل وجود رکود در فضای کسب و کار شرکت ها و عدم وجود نقدینگی در شرکتها، شرکتهای سهامی در مجامع قدرت تقسیم سود نقدی مناسب را ندارند. اگر کاهش سود و حداقل شدن سود در عملکرد سال آینده رخ دهد، مطمئنا سرمایه گذاران تمایلی به شرکت در مجامع نخواهند داشت. در این صورت فشار خروج از سهم ممکن است برای شرکت و سرمایه گذاران آن ضرر سنگین و تبعات جبران ناپذیری داشته باشد و باعث کاهش شدید ارزش سهام گردد.

بیشتر بخوانید:  تغییر ضریب مالیات در سال ۱۳۹۸