بلوک 5.2 درصدی فولاد مبارکه اصفهان در روز دوشنبه 22 اسفند امسال در بازار اول بورس عرضه خواهد شد.

این میزان سهام به صورت یکجا و یا شرایطی به صورت 30 درصد نقد و بقیه اقساط 3 ساله با فاصله هر قسط 6 ماه، روانه میز فروش می شود.

شایان ذکر است مبلغ سپرده شرکت در مزایده بلوک 5.2 درصدی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز 38 هزار و 776 میلیارد و 920 میلیون ریال تعیین شده است.

بیشتر بخوانید:  روند افزایشی مصرف، تحمیل واردات سوخت