در نهمین جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، پتروشيمي خراسان با عنوان شركت برتر فرايند صحه گذاري پروژه هاي بهبود تعالي تقدير شد.

به گزارش بورس امروز، مدير عامل شركت پتروشيمي خراسان با كسب لوح تقدير در بخش مطالعات طرح جامع تامين آب شركت در فرايند صحه گذاري پروژه هاي بهبود تعالي مورد تقدير قرار گرفت.

در اين جشنواره 39 شركت در 4 سطح صحه گذاري،تعهد به تعالي،تقدير نامه و تنديس شركت كرده بودند که  پروژه مطالعات طرح جامع تامين آب شركت پتروشیمی خراسان بر اساس مدل تعالي سازماني در ناحيه جاري سازي مورد ارزيابي تيم صحه گذاري قرار گرفت و با عنوان پروژه برتر در سطح ملي صنايع پتروشيمي در سال 1401 شناخته شد.

یکی از ویژگی های بارز فرایند تعالی امسال، ارزیابی بر مبنای ویرایش 2020 مدل EFQM با هدف رشد و تعالی شرکت های صنعت پتروشیمی است و یکی از ارزنده ترین اقدام های این دوره حضور فعال ارزیابان داخل صنعت پتروشیمی در فرایند ارزیابی با هدف دستیابی به موقعیت رقابتی در سطح ملی است و در پایان هر ارزیابی گزارش بسیار خوب و ارزشمندی از سوی تیم ارزیابان در اختیار سازمان قرار گرفت.

نهمین جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی با شعار دانش محوری، سرآمدی، توسعه پایدار در مرکز همایش های کوشک و با حضور مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نیز مدیران عامل هلدینگ ها و شرکت های پتروشیمی برگزار شد.

پيش از اين پتروشيمي خراسان طي هفتمين و هشتمين دوره اين جشنواره حائز تنديس بلورين و در سال هاي توقف فرايند مذكور  در سال 98 تنديس بلورين يك ستاره سومين دوره جايزه تعالي نگهداري و در سال 1400 تنديس ششمين همايش و جايزه كيفيت ايران را كسب كرده است.

بیشتر بخوانید:  پروژه پتروشیمی دهدشت، آماده جهش پیشرفت در سال ۱۴۰۲