به گزارش بورس امروز؛ بانک صادرات ایران از عدم حصول نتیجه مزایده خود خبر داد. این بانک افزود:دلیل عدم حصول مزایده نداشتن متقاضی بوده است. بانک صادرات گفت:مزایده در خصوص عرضه سهام شرکت ایران خودرو بوده است. این بانک اضافه کرد: مزایده در هفتم اسفندماه 1401برگزار گردید. منبع خبر : کدالبیشتر بخوانید:  عرضه «وکبهمن» از […]

به گزارش بورس امروز؛ بانک صادرات ایران از عدم حصول نتیجه مزایده خود خبر داد.

این بانک افزود:دلیل عدم حصول مزایده نداشتن متقاضی بوده است.

بانک صادرات گفت:مزایده در خصوص عرضه سهام شرکت ایران خودرو بوده است.

این بانک اضافه کرد: مزایده در هفتم اسفندماه 1401برگزار گردید.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  عرضه «وکبهمن» از سوی «وسینا» در بازار اول فرابورس