مدیر عملیات بازار نقد شرکت بورس اوراق بهادار تهران از فروش 63.94 درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی خبر داد.

به گزارش بورس امروز، مریم کشمیری مدیر عملیات بازار نقد شرکت بورس اوراق بهادار تهران از فروش 63.94 درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی خبر داد.

به گفته ی وی؛ شرکت بانک ملی ایران فروشنده ی  17 میلیارد و 424 میلیون 695 هزار و 366 سهمی خود در  “وبانک” است.

کشمیری افزود: انگیزه فروشنده سهام بلوکی “وبانک” عمل به مفاد ماده “16” قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر خروج از بنگاه داری است.

وی ادامه داد: ارزش هر سهم “وبانک” 35هزار و 610 ریال است .

مدیر عملیات بازار نقد شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: این عرضه در سه شنبه 23 اسفند 1401 در بورس اوراق بهادار بصورت خواهد پذیرفت .

براساس گفته های وی؛ شرایط واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی نیز به صورت یکجا و نقد صورت خواهد بود.

کشمیری تصریح کرد؛ با توجه به قیمت پایه بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله خواهد بود.

این گزارش می افزاید: شرکت بانک ملی  در نظر دارد 26.74 درصد دیگر از سهام خود در “وبانک” را به فروش رساند. همچنین این عرضه در چهارشنبه 24 اسفند 1401 صورت خواهد پذیرفت.

براساس این گزارش؛ سهام قابل  عرضه “وبانک”  2 میلیارد و 139 میلیون 527 هزار و 791 است.

در ادامه؛ ارزش هر سهم معادل 6 هزارو 251 ریال است. لازم به ذکر است که سهام “وبانک” به صورت یکجا و نقد صورت خواهد پذیرفت.

براساس این گزارش؛ با توجه به قیمت پایه بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله خواهد بود.

بیشتر بخوانید:  پیشنهاد افزایش سرمایه 100 درصدی در"فباهنر"